خدمات بیمه

شرکت بیمه کار آفرین نخستین شرکت بیمه خصوصی است که در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ 27/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را از سال 1382 در سطح کشور آغاز نموده است.

بیمه کارآفرین صدور انواع بیمه;نامه‌ها و پوشش‌های اتکایی در خصوص بیمه‌نامه‌های صادره را در دستور کار خود دارد.
بانک کارآفرین 20 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.
نشانی ساختمان مرکزی :تهران، میدان آرژانتین ،‌خیابان احمد قصیر، خیابان هفدهم ،‌ شماره 9
تلفن: 88723830
فکس: 88723840
http://www.karafarin-insurance.ir