نرخ سود سپرده

نرخ سودسپرده های سرمایه گذاری (پرداخت به صورت ماهانه)
سپرده

نرخ سود

 • بلند مدت یکساله

  22 %

  کوتاه مدت ویژه 9 ماهه

  18 %

  کوتاه مدت ویژه 6 ماهه

  16 %

  کوتاه مدت ویژه 3 ماهه

  14 %

  کوتاه مدت عادی و پشتیبان

  10 %

نرخ سود سپرده ارزی در بانک کارآفرین

مدت سپرده ارزی/نوع ارز دلار USD پوند GBP یورو EUR درهم امارات AED
یک ماهه 0.1 درصد 0.05 درصد 0.05 درصد 0.1 درصد
سه ماهه 0.15 درصد 0.1 درصد 0.1 درصد 0.15 درصد
شش ماهه 0.25 درصد 0.15 درصد 0.15 درصد 0.25 درصد
یک ساله 0.35 درصد 0.25 درصد 0.25 درصد 0.35 درصد