نرخ سود سپرده

نرخ سودسپرده های سرمایه گذاری (پرداخت به صورت ماهانه)
سپرده

نرخ سود

 • سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله

  22 %

  سپرده سرمایه گذاری مدت دار 9 ماه تا یکسال

  20 %

  سپرده سرمایه گذاری مدت دار 6 تا 9 ماهه

  18 %

  سپرده سرمایه گذاری مدت دار 3 تا 6 ماهه

  14 %

  کوتاه مدت عادی و پشتیبان

  10 %

نرخ سود سپرده ارزی در بانک کارآفرین

مدت سپرده ارزی/نوع ارز دلار USD پوند GBP یورو EUR درهم امارات AED
یک ماهه 0.1 درصد 0.05 درصد 0.05 درصد 0.1 درصد
سه ماهه 0.15 درصد 0.1 درصد 0.1 درصد 0.15 درصد
شش ماهه 0.25 درصد 0.15 درصد 0.15 درصد 0.25 درصد
یک ساله 0.35 درصد 0.25 درصد 0.25 درصد 0.35 درصد