امور سهام

امور سهام بانک کارآفرین پاسخگوی مسایل مربوط به سهامداران محترم، در خصوص تعداد سهام ،‌مبلغ مطالبات ،‌گردش خرید و فروش ، نحوه استفاده افزایش سرمایه ها و نقل و انتقال قهری یا اصلاحی سهامداران می باشد.

سهامداران محترم مي بايست اطلاعات ارتباطي خود مانند آدرس ، تلفن ،‌فكس ،‌كد پستي يا صندوق پستي خود را در ابتداي خريد سهام و همچنين در صورت هرگونه تغيير از طريق پست يا فكس 26215077 به اين اداره اعلام نمايند.

شايان ذكر است كه جداول آمده در ذيل مربوط به اطلاعات سهام بانك كارآفرين مي باشد كه براي تسهيل در اطلاع رساني به سهامداران محترم اين بانك مستقيما از  سازمان بورس  دريافت و بروزرساني مي شود.