خدمات ارزی

اعتبارات اسنادی

در نظام بين الملل بخش زيادي از نقل و انتقال پول بابت مبادلات تجاري از طريق بانك ها انجام مي شود. اگر خريدار و فروشنده كالا در دو كشور يا شهر هاي مختلف باشند ...

سپرده های ارزی

حساب سپرده ارزي حسابيست كه به درخواست هر شخص حقيقي يا حقوقي و بمنظور نگهداري وجوه ارزي مشتري در بانك افتتاح مي شود. انواع حسابهاي سپرده ارزي را مي توان به صورت زير نام برد.

سایر خدمات ارزی

بانك كارآفرين تسهيلات ارزي مورد نياز مشتريان خود را به چند روش در اختيار آنها قرار مي دهد. مهمترين تسهيلات ارزي بانك كارآفرين را مي توان به شرح زير برشمرد ...