English | فارسی
چهارشنبه 02 خرداد 1397

خدمات ارزی

اعتبارات اسنادی

در نظام بین‌الملل بخش زیادی از نقل و انتقالات پول بابت مبادلات تجاری، از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. اگر خریدار و فروشنده کالا در دو کشور یا شهر های مختلف باشند ...

سپرده های ارزی

حساب سپرده ارزی حسابی است که به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی و به منظور نگهداری وجوه ارزی مشتری در بانک افتتاح می‌شود....

سایر خدمات ارزی

بانک کارآفرین تسهیلات ارزی مورد نیاز مشتریان خود را به چند روش در اختیار آنها قرار می‌دهد. مهم‌ترین تسهیلات ارزی بانک کارآفرین عبارتند از...