همکاری با ما

  • متقاضی گرامی؛

    از آنجا که بانک کارآفرین در مقاطع مختلف زمانی بنابر نیاز خود در روزنامه های کثیر الانتشار اقدام به چاپ آگهی استخدام می کند تنها رزومه هایی که در آن بازه زمانی و در فرم استخدامی سایت بانک تکمیل می شوند بررسی می شود و باقی رزومه ها به دلیل عدم دسترسی واحد استخدامی به آنها و همچنین نقص اطلاعات مورد استناد نیستند. با تشکر از همکاری شما