English | فارسی
یکشنبه 06 خرداد 1397
  • پرسش: در صورت استفاده از نرم‌افزار همراه‌بانک چه تهدیدات امنیتی وجود دارد؟
  • پرسش: اگر رمز همراه بانک را اشتباه وارد کنم، چه اتفاقی می افتد؟
  • پرسش: نسخه سوم همراه بانک کارآفرین چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
  • پرسش: همراه بانک کارآفرین برای چه نوع حساب‌هایی قابل استفاده است؟
  • پرسش: جهت استفاده از همراه بانک کارآفرین چه اقداماتی باید انجام دهم؟
  • پرسش: نرم‌افزار همراه‌بانک کارآفرین بر روی چه سیستم‌هایی قابل استفاده است؟
  • پرسش: فایل نرم‌افزار همراه بانک را چگونه دریافت کنم؟