English | فارسی
یکشنبه 06 خرداد 1397
 • پرسش: پس از دریافت ایمن‌کارت، برای شارژ آن چه اقداماتی باید انجام داد؟
 • پرسش: ایمن‌کارت کارآفرین چه قابلیت‌هایی دارد؟
 • پرسش: مزیت استفاده از ایمن‌کارت کارآفرین چیست؟
 • پرسش: ایمن‌کارت کارآفرین چیست؟
 • پرسش: انواع کارت‌های بانکی قابل ارائه در بانک کارآفرین کدامند؟
 • پرسش: چگونه می توان کارت بانک کارآفرین را دریافت و از آن استفاده کرد؟
 • پرسش: در چه مکان‌هایی می‌توان از کارت بانک کارآفرین استفاده کرد؟
 • پرسش: کارت بانک کارآفرین چه خدماتی به مشتریان ارایه می دهد؟
 • پرسش: سقف برداشت روزانه از کارت بانک کارآفرین چه مبلغی است؟
 • پرسش: چگونه می توان از خدمات پرداخت اینترنتی به وسیله "کارت بانک کارآفرین" استفاده کرد؟
 • پرسش: در صورت ضبط کارت توسط دستگاه خودپرداز چه باید کرد؟
 • پرسش: در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • پرسش: درصورت فراموش کردن رمز کارت بانک چه باید کرد؟
 • پرسش: کارت هدیه بانک کارآفرین در چه مبالغی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد؟
 • پرسش: کارت‌های هدیه بانک کارآفرین چه قابلیت‌هایی دارند؟
 • پرسش: کارت مجازی چیست، چه کاربردی دارد و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟