English | فارسی
سه شنبه 21 آذر 1396
  • پرسش: چند نوع سپرده ارزی در بانک کارآفرین تعریف شده است؟
  • پرسش: شرایط مورد نیاز برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی چیست؟
  • پرسش: شرایط مورد نیاز برای افتتاح حساب جاری ارزی چیست؟
  • پرسش: انواع حوالجات ارزی کدامند و مراحل دریافت آن چگونه است؟
  • پرسش: تسهیلات ارزی با چه شرایطی و به چه افرادی اعطا می شود؟
  • پرسش: انواع ضمانتنامه ارزی کدامند و شرایط و مدارک دریافت آن چیست؟
  • پرسش: قوانین مربوط به اجرای ضمانت نامه ها چیست؟