English | فارسی
یکشنبه 06 خرداد 1397
  • پرسش: شرایط استفاده از صندوق امانات بانک کارآفرین چیست؟
  • پرسش: مشتریان حقیقی در ازای ارایه چه مدارکی می توانند از خدمات صندوق های امانات بانک کارآفرین استفاده کنند؟
  • پرسش: مشتریان حقوقی در ازای ارایه چه مدارکی می توانند از خدمات صندوق های امانات بانک کارآفرین استفاده کنند؟
  • پرسش: میزان اجاره بهای صندوق امانات چه مقدار و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
  • پرسش: چه اقلامی را می توان در صندوق امانات نگهداری کرد؟
  • پرسش: آیا می توان حق مربوط به استفاده از صندوق امانات را به شخص دیگری واگذار کرد؟
  • پرسش: مکانیزم استفاده از صندوق امانات چگونه است؟
  • پرسش: در صورت مفقود شدن کارت الکترونیکی یا کلید، چه کاری باید انجام داد؟
  • پرسش: در کدام شعب بانک کارآفرین خدمات اجاره صندوق امانات ارایه می شود؟