English | فارسی
یکشنبه 06 خرداد 1397
  • پرسش: بانک کارآفرین در زمینه سرمایه‌گذاری و مشاوره، چه خدماتی به مشتریان حقیقی ارائه می‌نماید؟
  • پرسش: آیا برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی می‌توان از طریق بانک کارآفرین اقدام نمود؟
  • پرسش: بانک کارآفرین در زمینه سرمایه‌گذاری و مشاوره، چه خدماتی به مشتریان حقوقی ارائه می‌نماید؟
  • پرسش: انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک کارآفرین کدامند و شرایط آنها چگونه است؟
  • پرسش: منظور از نرخ سود تضمین شده چیست؟
  • پرسش: آیا گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده قابل انتقال به افراد دیگر هست؟
  • پرسش: آیا می‌توان برای سایرین نیز در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد؟
  • پرسش: آیا می‌توان برای افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند، گواهی سرمایه‌گذاری خرید؟
  • پرسش: مدت زمان لازم برای صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری و دریافت وجوه چقدر است؟
  • پرسش: آیا برای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین محدودیتی هم وجود دارد؟