English | فارسی
سه شنبه 21 آذر 1396

شبا

"شبا" یا شماره حساب بانکی ایران (IBAN)،کدی 26 کاراکتری است که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و تبیین شده است و بزودی در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا ‌از این نوع شماره حساب استفاده می‌شود.

این کد از طرف تمامی بانکها به بانک مرکزی اعلام می گردد و در اینجا برای اطلاع رسانی به مشتریان محترم اعلام می گردد تا در موارد لزوم از آن استفاده نمایند. شبا یک کد 26 کاراکتری است که از سه بخش اصلی تشکیل شده است. IR27053000000100324200001 نمونه ای از کد شبا برای حساب در بانک کار آفرین می باشد.

دو حرف اول آن کد کشور ، که در مورد تمامی حسابهای کشور معادل دو حرف IR است و تنها بخش حرفی شبا محسوب می شود. 2 رقم بعدی کد کنترلی است و نهایتا 22 رقم آخر که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و شناسه بانک صاحب حساب جزئی (053 شناسه بانک کارآفرین که در ابتدای 22 رقم آخر قرار می گیرد) از این 22 رقم می باشد.
صاحبان سپرده در بانک کارآفرین می توانند با وارد کردن شماره سپرده خود و کلیک بر روی کلید محاسبه از کد شبا مرتبط با حساب خود اطلاع حاصل فرمایند.

 

تبدیل شماره حساب کارآفرین به شبا


 
 
 


Defaul Value

تبدیل شبا به  شماره حساب کارآفرین

IR


 
                           


Defaul Value