English | فارسی
پنجشنبه 24 آبان 1397

تلفنبانک

ابتدا تلفن را در حالت تن قرار داده و با شماره تلفن 23640-021 تماس حاصل نمایید. این سیستم شامل دو بخش تلفنبانک و پرداخت قبوض می باشد که پس از تماس با سیستم،می توانید با ورود شماره کارت و یا شماره حساب به همراه رمز دوم کارت خود جهت ورود به سیستم تلفنبانک و یا سیستم پرداخت قبوض اقدام فرمایید و با انتخاب کلید مورد نظر، از خدمات سیستم استفاده نمایید .

خدمات تلفنبانک

اعلام موجودی حساب
پرداخت قبوض
اطلاع از سه گردش آخر حساب
دریافت صورتحساب از طریق نمابر
مسدود کردن کارآفرین کارت