English | فارسی
چهارشنبه 23 آبان 1397

امنیت

امنیت اطلاعات، مزیت رقابتی بانک کارآفرین
مشتری محترم:
بانک کارآفرین، حفظ امنیت اطلاعات مالی و شخصی شما را یکی از مهم ترین وظایف خود می داند. توجه به ملاحظات امنیتی در ارایه سرویس های بانکی امن از اولویت های مدیران و پرسنل بانک کارآفرین می باشد. ما با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی ها و علم روز از اطلاعات شما در مقابل دسترسی ها و افشای غیرمجاز، تغییر یا سوء استفاده از آنها محافظت می نماییم. احساس آرامش و اطمینان مشتریان محترم در استفاده از سرویس های بانکداری الکترونیک بانک کارآفرین ثمره مدیریت موثر امنیت اطلاعات و تعهد مدیریت ارشد بانک کارآفرین به این مهم می باشد.
در این بخش از وب سایت بانک کارآفرین سعی خواهیم نمود تا با معرفی انواع روش های شناسایی و مقابله با کلاهبردار های الکترونیکی و همچنین سیاست های امنیتی بانک، شما مشتریان محترم را در استفاده امن از سرویس های بانکداری الکترونیک همراهی نماییم.