منشور اخلاقی

منشور اخلاقی بانک کارآفرین بر پایه اعتمادی که افکار عمومی، مشتریان، سهامداران و کارمندان به آن دارند، استوار است. این اعتماد ناشی از شفافیت، درستکاری و سلامتی است که کارکنان، مدیران و هیأت مدیره بانک کارآفرین همواره به آن معتقد و پایبند می‌باشند. در بانک کارآفرین کسب رضایت و حفظ منافع مشتریان دارای اهمیتی برابر با منافع بانک بوده و تضییع حقوق مشتریان که بر اساس قراردادها از طرف بانک پذیرفته و تعهد شده به‌هیچ‌وجه، حتی به دلیل کسب منافع برای بانک قابل قبول نیست.

 اصل 1: رفتار منصفانه و قانونمند

کارمندان به تمامی ارزش های سازمانی احترام گذاشته و پذیرای آن هستند.
ارزش های شخصی مورد انتظار عبارت است از: صداقت و درستی، فرهنگ کار گروهی، خودباوری، آموزش پذیری، حسن سلوک، آراستگی و متانت.
رفتار کارمندان در زندگی خصوصی خودشان به نحوی است که موجبات اعتلاء اعتبار و حسن شهرت بانک را فراهم نماید.

اصل 2: رفتار غیر تبعیض آمیز

بانک کارآفرین هرگونه تبعیض مبتنی بر جنس، قوم، نژاد، مذهب، سیاست و ... را مردود دانسته و به انتظارات تمام ذینفعان احترام می گذارد.
معیار اصلی برای پیشرفت حرفه ای کارمندان، قابلیت و توانمندی های آنان در انجام وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی و علاقمندی به بانک می باشد.

اصل 3: محرمانه بودن اطلاعات مشتریان

برای حفظ اعتماد مشتریان به بانک و حمایت آنان، اطلاعات مربوط به آنان بویژه اطلاعات بانکی و بیمه ای، محرمانه تلقی شده و در حفظ و نگهداری آنها منطبق با مقررات و قوانین اهتمام لازم به عمل خواهد آمد.
اطلاعات محرمانه مرتبط با مشتریان می بایست به شیوه ای مناسب محرمانه نگهداری شود تا از دسترسی همکارانی که در اجرای وظایف خود یا اشخاص ثالث به آنها نیاز ندارند بدور باشد.
بانک کارآفرین با تمامی مقامات ذیصلاح قضائی، بانکی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور که طبق مقررات مجاز به کسب اطلاعات هستند از طریق مدیریت حقوقی بانک همکاری خواهد نمود.

اصل 4: اطلاع رسانی به مشتری

کارمند بانک کارآفرین نباید نه از طریق ارائه اطلاعات و نه از طریق عمل مدیران و مسئولین بانک، مشتریان و بازار را گمراه کند.
بانک باید تمامی اطلاعات لازم را که در اختیار دارد و در امر تصمیم گیری عاقلانه مشتری مؤثر است در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
نوع اطلاعات و مشورتی که به مشتری داده می شود بستگی به محصول، تولید و خدمات وی دارد.

اصل 5: مدیریت شکایت ها

بانک کارآفرین باید تمامی شکایت ها و نارضایتی های مشتریان فعلی یا مشتریان قبلی را مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل ها رسیدگی نموده و نتایج را به فوریت باطلاع مشتری برساند.

اصل 6: خط مشی بانک در برابر سهامداران

بانک سهامداران خود را سزاوار سودی از درآمد حاصله از فعالیت بانک می داند که بیشتر از سود حاصله در فعالیت های مشابه و سرمایه گذاری در مؤسسات دیگر قابل کسب می تواند باشد.

اصل 7: گزارش دهی مالی

بانک کارآفرین خود را ملزم می داند گزارشات مالی خود را بصورت کامل، صحیح، شفاف و قابل فهم به موقع از طریق رسانه های گروهی و وب سایت خود منتشر نماید.
این گزارش ها باید مورد تایید ارکان بانک و حسابرس مستقل بانک باشد.
حسابرسان مستقل بانک مسئولیت تایید شفافیت، افشای اطلاعات و درستی صورت های مالی و نیز کفایت کنترل های داخلی بانک را بر عهده دارند.

اصل 8: رشوه گیری و رشوه دهی هرگز

بانک کارآفرین رشوه خواری و رشوه دهی را به هر شکل و صورتی تحمل نمی نماید.

اصل 9: قبول هدایا و سایر مزایا

در بانک کارآفرین قبول هدایا و سایر مزایا که منافع بانک را تحت تأثیر قرار دهد و یا استقلال حرفه ای و یا عزت نفس کارمندان را به خطر اندازد بطور کلی ممنوع است.
قبول هدایا در صورتیکه واجد شرایط زیرین باشد بلامانع است:
کتاب مشروط بر آنکه ارزش ریالی آن حداکثر معادل یک سکه بهارآزادی باشد.
دعوت های کاری شام و نهار (بطور غیر خصوصی).
دعوت هایی که به مناسبت های خاص و غیر مرتبط با فعالیت های حرفه ای صورت می گیرد نظیر دعوت به کنسرت ها، تآترها، استودیوم های ورزشی، سمینارها، کنفرانس ها و مهمانی ها مشروط به حفظ شئونات بانک و کارمندان و نیز حضور میزبان در مراسم قابل پذیرش خواهد بود.

اصل 10: پاسخگوئی به نهادهای نظارتی

بانک کارآفرین ضمن پای بندی به کلیه تعهدات حرفه ای، خود را ملزم به پاسخگوئی صادقانه، صریح و توأم با احترام به نهادهای نظارتی می داند.

اصل 11: خط مشی اخلاقی بانک در قبال کارکنان

ارتقاء سطح دانش و توانمندی های همکاران، فرصت ارتقاء شغلی، تأمین رفاه، برخورداری از حقوق عادلانه و مکفی، نظام عادلانه پاداش، سعی در آسان بودن ارتباطات سازمانی، شایسته سالاری از جمله مواردی است که بانک در قبال کارکنان خود را مسئول می داند.

اصل 12: کمک های فرهنگی و نیکوکارانه

بانک کارآفرین کمک به مؤسسات آموزشی و فرهنگی و یا کمک های نیکوکارانه به مؤسسات خیریه بصورت شفاف را جزء تعهدات اجتماعی خود می داند. تصمیم گیری جهت اینگونه کمک ها به عهده هیأت عامل بانک خواهد بود.

اصل 13: روابط رسانه ای بانک و استقلال روزنامه نگاران

روابط مطبوعاتی و رسانه ای بانک باید شفاف، صحیح، به موقع و قابل فهم باشد.
بانک کارآفرین به استقلال حرفه ای روزنامه نگاران احترام می گذارد و بابت مندرجات مقالات و نوشته های آنان در رسانه ها مبلغی پرداخت نخواهد کرد.
انتشار اطلاعات مربوط به بانک تنها از طریق مدیرعامل، قائم مقام و معاونان بانک صورت می گیرد، و اگر هریک از مدیران و کارشناسان بانک در سمینار یا جلسه ای اظهار نظری بنماید، لازم است به روشنی بیان دارد که تنها نظر شخصی خویش را بیان می دارد نه نظر بانک را.

اصل 14: خط مشی اخلاقی در قبال رقبا

احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در بانک های رقیب و حفظ حریم و راز داری رقبا از جمله ارزشهایی است که بانک خود را پای بند به آن می داند.

اصل 15: تضاد بالقوه بین منافع خصوصی کارمندان و منافع بانک

ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی کارمندان به دیگران نباید با منافع بانک در تضاد باشد.
ارائه خدمات به دیگران یا داشتن وکالت از دیگران و یا استخدام شدن در سایر شرکت های تجاری مستلزم موافقت قبلی بانک است.
تأسیس شرکت یا مؤسسه ای توسط کارمندان که تضاد منافع بالقوه با بانک دارد مستلزم آگاه نمودن بانک از موضوع است.
اگر کارمندی بداند که افراد وابسته یا نزدیک او قصد انجام فعالیتی را دارند که در تضاد با منافع بانک است، باید موضوع را باطلاع بانک برساند.
اگر کارمندی بابت حضور یا سخنرانی در جمعی و یا تهیه گزارش و مقاله ای که در ارتباط با وظایفش در بانک باشد، دستمزد و یا هدیه ای دریافت دارد باید موضوع را به اطلاع مدیر خود برساند.
در حالیکه ریسک شهرت یا تضاد منافع بالقوه ای وجود دارد، کارمند یا مدیر او باید موضوع را به مقامات بانک اطلاع دهد و راهنمایی های لازم را دریافت دارد.

اصل 16: حفاظت از دارائی های بانک

سوء استفاده کارکنان و یا اشخاص ثالث از دارائی های مشهود و یا نامشهود بانک ممنوع بوده و بانک تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد نمود.

اصل 17: جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریستی ـ عدم فعالیت های غیرقانونی

بانک کارآفرین مایل نیست مورد سوء استفاده هیچ نوع عملیات غیرقانونی از طریق مشتریان، کارمندان، نمایندگی ها و شرکت های وابسته به خود و یا اشخاص ثالث دیگر قرار گیرد و همه نوع اقدامات صحیح و لازم را برای جلوگیری از این سوء استفاده بعمل خواهد آورد.
بانک کارآفرین بطور کامل متعهد به مقابله با عملیات پولشویی و تأمین مالی تروریستی است و براساس اصل شناخت مشتری و در راستای مقررات و دستورالعمل ها اقدام می نماید.
کارمندان بانک نه تنها نباید درگیر فعالیت های غیرقانونی باشند، بلکه نباید اجازه اینگونه فعالیت ها را در محل کار خویش بدهند. این مقررات محدود به مقررات ایران نمی شود بلکه مقررات کشور مشتری را نیز در بر می گیرد.

اصل 18: تعهدات زیست محیطی

رعایت معیارهای زیست محیطی توسط کارکنان همانند معیارهای اقتصادی، اجتماعی دارای اهمیت است.
کلیه کارکنان در نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی کوشا بوده و تلاش خواهند نمود، تأثیر منفی فعالیت های حرفه ای ایشان در آلودگی محیط زیست در حداقل ممکن باشد.
کارکنان با استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از هرز رفتن منابع طبیعی و برگشت دوباره مواد به چرخه تولید در جهت حفظ محیط زیست تلاش خواهند نمود.

اصل 19: الزامات و انتظارات

اهداف این منشور رفتاری تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق الذکر حاصل خواهد شد. مسئولیت شخصی هریک از کارمندان، تعهد به این منشور رفتاری است.
تمام کارمندان باید تشویق شوند که هرگاه متوجه شوند که کار خلافی در حال انجام است آنرا گزارش نمایند. این کار کمک خواهد کرد که از مسایل کوچک که به مسایل بزرگ منجر می شود جلوگیری بعمل آید.
همه مدیران مراقب انطباق رفتار کارکنان با این منشور می باشند.

اصل 20: ضمانت اجرا

عدم اجرای منشور فوق می تواند کارمند یا همکارانشان را در معرض مجازات های قانونی و مقرراتی قرار دهد.
تنبیهات انضباطی توسط کمیته انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و قطع رابطه همکاری (مطابق آئین نامه انضباطی) گردد.

دانلود فایل PDF

دریافت فایل منشور اخلاقی بانک کارآفرین