صفحه اصلیدربـاره مـامدیران واحدهای ستادی
آقای عزمی
مسعود عزمی
 • 26215123
 • 26215128-9
آقای خورسندی
محمدرضا خورسندی
 • 26215119
 • 26215128-9
اقای کریمی
افشین کریمی
 • 26215122
 • 26215128
آقای اجاقی
علی اجاقی ازبری
 • 26215110
 • 26215112
آقای سلطانی
حجت‌الله سلطانی
 • 22800721
 • 22800721
آقای حسینی
حسنعلی حسینی
 • 85513000
 • 88550632
--
گیتی طاهرخانی
 • 26214977
 • 26214978
آقای شهریاری
عباس شهریاری احمدی
 • 22802813
 • 22801178
آقای میرقیداری
سید حبیب میرقیداری
 • 26214984
 • 26214986
خانم سعیدی
اعظم سعیدی
 • 22802894
 • 22802894
رسانه جدید
هادی عمادی انور
 • 26215101
 • 26215102
Mrs. Javid
منیژه جاوید
 • 26215000
 • 26214999
آقای نوربخش
ایمان نوربخش
 • 26132549
 • 26132511
آقای میرزاقربانعلی
محسن میرزاقربانعلی
 • 26215093
 • 26215095
آقای برزنونی
اسمعیل برزنونی
 • 26214980
 • 26214982
خانم اسلامی
زهرا اسلامی
 • 26214989
 • 26214988
آقای قربانیان
فریبرز قربانیان
 • 88664592
 • 88655714
حسن‌زاده
نادر حسن‌زاده
 • 26215062
 • 26215079
آقای جوادی
محمدحسین جوادی
 • 26215116
 • 26215117
آقای شهریاری
عباس شهریاری احمدی
 • 26215000
 • 22801791
آقای سام دلیری
علی سام دلیری
 • 26214993
 • 26214979
آقای برزنونی
اسمعیل برزنونی
 • 88549812
 • 88549823
مدیران
.
 • 26215141
 • 26215143
آقای جوادی
محمدحسین جوادی
 • 26215052
 • 26215054