نگارخانه آفرین

بانک کارآفرین وظیفه خود می داند که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، از جامعه فرهنگی و هنری ایران زمین حمایت کند. به همین منظور اقدام به گردآوری آثار فاخر نقاشی از هنرمندان برجسته کشور نموده است. تاکنون ۵۶ اثر خریداری شده است.

نام هنرمند: ایران درودی
نام اثر: شفاف
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 81 در 94 سانتیمتر


نام هنرمند: صادق تبریزی
نام اثر: -
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 120 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: ژازه طباطبایی
نام اثر: -
تکنیک: قطعات دستگاه جوش داده شده
ابعاد: -


نام هنرمند: توکل اسماعیلی
نام اثر: بُز
تکنیک: مفتولی دنده ای
ابعاد: -


نام هنرمند: توکل اسماعیلی
نام اثر: ترکمن فرش فروش
تکنیک: فلزی
ابعاد: -


نام هنرمند: گارنیک هاکوپیان
نام اثر: -
تکنیک: ترکیب مواد و سیمان روی چوب
ابعاد: 122 * 140 سانتیمتر


نام هنرمند: حسین زنده رودی
نام اثر: -
تکنیک: آکرلیک و مرکب روی کاغذ
ابعاد: 47 * 61 سانتیمتر


نام هنرمند: حسین زرین قلم
نام اثر: -
تکنیک: نقاشیخط
ابعاد: 33 * 43 سانتیمتر


نام هنرمند: بهجت صدر
نام اثر: -
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 61 * 107 سانتیمتر


نام هنرمند: آیدین آغداشلو
نام اثر: -
تکنیک: آبرنگ و مداد رنگی روی مقوا
ابعاد: 47 * 37 سانتیمتر


نام هنرمند: صداقت جباری
نام اثر: روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم
تکنیک: مرکب روی کاغذ
ابعاد: 27 * 37 سانتیمتر


نام هنرمند: صداقت جباری
نام اثر: سیاه مشق
تکنیک: مرکب روی کاغذ
ابعاد: 150 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: صداقت جباری
نام اثر: مجموعه راز نهان
تکنیک: نقاشیخط (رنگ روغن روی بوم)
ابعاد: 150 در 195 سانتیمتر


نام هنرمند: تاها بهبهانی
نام اثر: آن که از دانه و گل، بال و پرم داد که بود؟
تکنیک: برنز ادیشن 12/3
ابعاد: 62*85*27


نام هنرمند: ابراهیم حقیقی
نام اثر: -
تکنیک: پاستل روی پرینت دیجیتال
ابعاد: 70 در 200 سانتیمتر


نام هنرمند: محمدعلی ترقی جاه
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 150 در 200 سانتیمتر


نام هنرمند: پرویز کلانتری
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 120 در 80 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
ابعاد: 135 در 135 سانتیمتر


نام هنرمند: ناصر اویسی
نام اثر: -
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: محسن وزیری مقدم
نام اثر: -
تکنیک: اکریلیک روی مقوا
ابعاد: 32 در 40 سانتیمتر


نام هنرمند: منوچهر معتبر
نام اثر: -
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: حسین محجوبی
نام اثر: شمال ایران
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 100 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: علی گلستانه
نام اثر: -
تکنیک: گواش روی کاغذ
ابعاد: 70 در 50 سانتیمتر


نام هنرمند: عین الدین صادق زاده
نام اثر: سیر نمی شوم ز تو
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 140 در 140 سانتیمتر


نام هنرمند: جلال شباهنگی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: ایرج شایسته پور
نام اثر: -
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 150 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: همایون سلیمی
نام اثر: -
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 120 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: مهدی سحابی
نام اثر: -
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 100 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: بهرام دبیری
نام اثر: -
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: فتح الله قوللر آقاسی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 210 در 130 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: الفبای ازلی
تکنیک: رنگ روغن روی کنواس
ابعاد: 120 در 170 سانتیمتر


نام هنرمند: صادق تبریزی
نام اثر: -
تکنیک: میکس مدیا
ابعاد: 150 در 150 سانتیمتر

نام هنرمند: احمد اسفندیاری
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 60 در 50 سانتیمتر


نام هنرمند: ابوالقاسم سعیدی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی فیبر
ابعاد: 175 در 82 سانتیمتر


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: -
تکنیک: مداد رنگی
ابعاد: 120 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: نصراله افجه ای
نام اثر: -
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 120 در 167 سانتیمتر


نام هنرمند: ناصر عصار
نام اثر: -
تکنیک: میکس مدیا
ابعاد: 63 در 48 سانتیمتر


نام هنرمند: پروانه اعتمادی
نام اثر: -
تکنیک: پاستل روی مقوا
ابعاد: 100 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: منوچهر نیازی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 200 در 140 سانتیمتر


نام هنرمند: منصوره حسینی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ و روغن روی چوب
ابعاد: 83 در 62 سانتیمتر


نام هنرمند: یداله کابلی
نام اثر: روز وداع یاران
تکنیک: خطاطی شکسته نستعلیق
ابعاد: 60 در 45 سانتیمتر


نام هنرمند: اسماعیل باجانلو
نام اثر: قلک شکسته
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
ابعاد: 50 در 70 سانتیمتر


نام هنرمند: عبدی اسبقی
نام اثر: -
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 80 در 60 سانتیمتر


نام هنرمند: آرمان یعقوب پور
نام اثر: -
تکنیک: اکریلیک روی بوم
ابعاد: 160 در 120 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر

نام هنرمند: محمد احصایی
نام اثر: مجموعه اسماءالحسنی
تکنیک: رنگ ماشین روی بوم
ابعاد: 65 در 65 سانتیمتر


نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: 95 در 240 سانتیمتر

نام هنرمند: اردشیر رستمی
نام اثر: بدون نام
تکنیک: مداد رنگی
ابعاد: 120 در 100 سانتیمتر


نام هنرمند: مرتضی رازفر
نام اثر: بدون نام
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
ابعاد: 100 در 300 سانتیمتر

نام هنرمند: غلامحسین امیرخانی
نام اثر: اصول مشتری مداری بانک
تکنیک: خطاطی نستعلیق
ابعاد: 52 در 85 سانتیمتر