هویت برند

 برند همانند یک موجود زنده اسـت و نیاز به تجدید حیات دارد، با گذشت زمان و تغییر نیازها و ذائقه مخاطبان برند و همچنین افزایش تنش و فشارهای محیطی، فرهنگی و رقابتی ، احیای برند یک استراتژی ضروری است.

هویت جدید بانک کارآفرین با راهبری کمیته تبلیغات بانک برگرفته از معنای هویت قبلی و تعریف رویکردهای توسعه ای جدید متناسب با علم روز برندینگ و تبلیغات و با کسب مشورت و نظر صاحبنظران این حوزه با دقت و حوصله بسیار مطالعه، تدوین و عملیاتی شد تا برای ورود به قرن جدید مهیا باشیم.

مکتب گشتالت یکی از شناخته‌شده‌ترین مکاتب روانشناسی می‌باشد که چگونگی درک اطلاعات بصری توسط مغز ما بی آن که مخاطبان آگاه باشند را توضیح می‌دهد. طبق این نظریه، کل هر چیزی، فراتراز مجموع اجزای آن است. برای مثال ما با گوش فرادادن به نت‌های مجزای یک ارکستر سمفونی، قادر به درک تجربه گوش دادن به خود آن نیستیم و در حقیقت موسیقی حاصل از ارکستر چیزی فراتر از مجموع نت‌های مختلفی است که توسط نوازندگان مختلف اجرا می‌شود. آهنگ، دارای یک کیفیت منحصر به فرد ترکیبی است که با مجموع قسمت‌های آن متفاوت است. اصول گشتالت در دنیای لوگوها و تبلیغات نیز تأثیرات شگرفی دارد.

در لوگوی جدید بانک کارآفرین اشکال منفرد با کنار هم قرار گرفتن، هم‌پوشانی و تماس با هم شکل جدیدی را ساخته‌اند که معنای جدیدی به کلیت لوگو بخشیده است. وحدت این خطوط به نوعی بیانگر وحدت جمعی بین سازمان بانک کارآفرین و مشتریان برای رسیدن به اقتصاد و کسب‌وکاری شکوفا می‌باشد.

اصول گشتالت که با لوگوی جدید بانک کارآفرین همپوشانی کامل دارند:

مجاورت

لبه های نزدیکلبه‌های نزدیک

بر این اساس هر چه اجزای یک ساختار بصری بیشتر به هم نزدیک باشند، بیشتر به عنوان یک گروه واحد دیده خواهند شد و این زمانی اتفاق می‌افتد که لبه‌های کناری اجزای یک ساختار در کنار هم قرار بگیرند.


تماس تماس

ممکن است اجزای یک ساختار چنان به هم نزدیک شوند که با هم برخورد و همدیگر را لمس کنند. در این صورت گروه‌بندی مجاورت بر اساس تماس صورت می‌پذیرد.


همپوشانی هم‌پوشانی

قوی‌ترین گشتالت زمانی رخ می‌دهد که عناصر یک ساختار بصری بدون آن که هویت مستقل خود را از دست بدهند، هم دیگر را بپوشانند.


تشابه تشابه

اشتراک در مشخصات بصری به صورت خودبه‌خودی روابط می‌سازد. هر قدر اشیاء شبیه‌تر به نظر بیایند، بیشتر امکان آن وجود دارد که به عنوان یک گروه دیده شوند. قابل ذکر است تشابه بر اساس شکل اشیاء است، نه بر اساس چیستی آنها. تشابه را می‌توان از طرق مختلف به دست آورد. به عنوان مثال اندازه، رنگ و شکل. اشیاء با ابعاد و اندازه یکسان با یکدیگر تشابه دارند. شکل و رنگ هم تاثیر مشابه دارند.


تداوم تدوام

قواعد تداوم بیان می‌کنند زمانی که چشم شروع به دنبال کردن چیزی می‌کند، این دنبال کردن در مسیر تا رسیدن به شیء دیگری ادامه پیدا می‌کند. راه دیگری که چشم را به دنبال کردن وا می‌دارد، جهت چشم در تصویر و یا تصویر‌سازی است. به عنوان یک قاعده مشترک طراحی در نظر گرفته می‌شود که اگر از عکس فردی استفاده می‌شود، باید دقت داشت که جهت چشمان فرد به سمت ادامه طرح باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل در تداوم، توجه به فرهنگ نوشتاری جامعه هدف می‌باشد. به عنوان مثال در جوامع غربی، با توجه به آن که جهت نوشتار از چپ به راست می‌باشد، به صورت خودکار، چشم بیننده از سمت چپ شروع به خواندن (نگاه کردن) به سمت راست می کند. اما در جوامعی که نوشتار از سمت راست به چپ می‌باشد، بیننده از سمت راست به چپ تصویر را نگاه می کند. طبق اصل تداوم، محرک‌هایی که دارای طرح‌های وابسته به یکدیگرند، به صورت واحد ادراکی دریافت می‌شوند.


بستار بستار

بر اساس این اصل، چنانچه بخشی از تصویر یک شکل پوشانده یا جا افتاده باشد، ذهن به طور خودکار آن را تکمیل می‌کند و به صورت یک شکل کامل می‌بیند. به بیان دیگر، چشم ما اشکال ناقص و ناتمام را به صورت کامل و یکپارچه می‌بیند. این اصل فقط به حس بینایی محدود نیست، فرض بر این است که همین اصل در تمام حواس عمل می‌کند.


تصویر زمینه تصویر زمینه

قانون تصویر-زمینه بر اساس رابطه میان شیء و فضای مجاور آن بنا شده است. تصویر-زمینه را گاهی فضای مثبت و منفی نیز می‌نامند، مثبت به شیء و منفی به فضای دربرگیرنده شیء اطاق می‌شود. دو نکته حائز اهمیت است؛ اول آن که همواره زمینه، همان پس‌زمینه نیست و در مواردی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد. دوم آنکه در مواردی تشخیص میان شکل و زمینه چندان هم آسان به نظر نمی‌رسد. اشکال دوهویتی از این گونه‌اند. اشکال دوهویتی، اشکالی هستند که در آنها شکل و زمینه به طور مداوم جای خود را عوض می‌کنند، زیرا دارای خصوصیات و امکانات مشابه هماند.


سرنوشت مشترک سرنوشت مشترک

این اصل به جنبش عناصر موجود در یک گشتالت مربوط است. از این رو در یک ساختار بصری، عناصری که با هم و در یک راستا به جنبش در می‌آیند، به عنوان یک گروه واحد یا یک مجموعه دیده می‌شوند.


تعادل نامتقارن یا پویا

در تعادل نامتقارن، تعادل در عناصر غیرمشابه وجود دارد. این نوع تعادل شامل انواع اندازه‌ها، شکل‌ها، تضادها و همچنین یک پراکندگی دقیق و فعال‌‌سازی فضای خالی است. در چنین ترکیبی، یک وزن “مرکز جاذبه” هست که تعادل وزن دیداری عناصر همه گرد هم می‌آیند. این وزن لزوماً در مرکز تصویر نیست، اگرچه می‌تواند در تعادل متقارن باشد؛ اما ممکن است به موقعیتی مطابق با “قانون یک سوم” یا “نسبت طلایی” برسد. با توجه به اینکه لوگو فعلی ایستا است و با چشم‌انداز و شخصیت جدید بانک کارآفرین سازگاری ندارد لذا نیاز است به سمت فرمی برود که نماد رشد، رویش و چابکی و پویایی باشد. لوگو جدید نیز با توجه به لوگو قبلی بازطراحی می‌شود، طوری که مخاطب متوجه باشد که استراتژی اصلی مجموعه حفظ شده است، در حالی که مزیت‌های جدیدی به بانک کارآفرین اضافه شده است. به همین دلیل فرم جدید را با نگرش تعادل نامتقارن طراحی می‌شود.

نماد بهشت و بی نهایت

عدد هشت سومین عدد محبوب در دنیا است. معمولا عدد هشت نماد بینهایت و بهشت است. در اسلام آمده است عرش الهی توسط هشت فرشته حفظ می‌شود. این عدد را بر روی بناها و در طرح‌ها و نقوش ایرانی اسامی با عنوان شمسه هشت‌پر مشاهده می‌کنیم. دو مربع روی هم قرار گرفته، نماد “هشت گذرگاه بهشت” را تداعی می‌کند و مصریان از روزگاران باستان آن را مورد استفاده قرار می‌دادند. در باور‌های اسامی، هشت فرشته، عرش را که محاط بر جهان است، نگه داشته‌اند. این هشت فرشته با هشت بخش فضا و و گروه‌های حروف الفبا در الفبای عربی منطبق هستند. در قرآن و روایات، تعداد بهشت‌ها و تعداد ملائک حامل عرش، هشت برشمرده شده است. با جستجو در منابع فلسفی عرفانی، به اشاراتی در باب این عدد می‌رسیم. شیخ اشراق برای نخستین بار از عالَم مثال سخن می‌گوید و به آن عنوان «اقلیم هشتم» می‌دهد.

هنر هنرمند اسامی جلو‌ه‌های از حقایق الهی است و معماری عرصه مناسبی برای بروز این خلاقیت به شمار می‌رود. استفاده از عدد و شمارگان در قالب هندسه و تناسبات معماری، تبحر در استفاده از مؤلفه‌های چندضلعی در هندسه و نقوش از جمله مواردی است که می‌توان در معماری دوران اسامی بدان اشاره نمود؛ از آن جمله می‌توان به استفاده از عدد هشت در معماری اسامی اشاره کرد؛ هندسه که توسط مجموعه‌ای متناسب از اعداد در تعادل، توازن و وحدت بصری به وجود می‌آید، ابتدا در روح متعالی معمار صورت می‌بندد و سپس در کالبد بصری بنا ظهور می‌یابد که جلوه گاه روح وحدت نظام بخش جهان هستی است. به راست می‌توان گفت که معماری از ابتدا با علم اعداد هماهنگی داشته است. معماری مقدس قرون وسطی رشته دیگری برای فعالیت عددی بود که بنیاد‌های علم العددی آن در کارگاه‌های معماران و بَنایان دارای دانش ریاضی و فنی ستودنی منتقل می‌شد. فرم هشت وجهی را می‌توان با دو هندسه نشان داد: نخست، به صورت یک «هشت تایی منتظم» و دیگر به شکل هشت‌پر که در هنر اسامی به آن «شمسه» نیز گفته می‌شود. هشت‌تایی منتظم بیشتر در بنا‌های معماری و اصول طرح معماری نمود دارد و شکل شمسه در تزئینات بنا و کاشی‌کاری‌ها. فرم هشت وجهی کاربردهای ویژ‌ه‌ای در معماری داشته است که از مهم‌ترین کاربرد‌های آن به طور برجسته، پایه‌های هشتگان‌هایی است که گنبد بر آن قرار می‌گیرد که در معماری «جریو» نامیده می‌شود.

تغییرات برند

علاوه بر پایه گنبد‌های مساجد، فرم هشت‌تایی در ساخت مناره‌ها نیز لحاظ گردیده است؛ شاید بتوان فرم این مناره‌ها را با عالم مثال نیز مرتبط دانست، چرا که می‌توان مناره‌ها را عبارت از عمودی دانست که زمین را به آسمان اتصال می‌دهد و معنی انتقال از زمین به آسمان را القا می‌کند. با جستجو در منابع معماری اسامی، علاوه بر مناره‌هایی که با فرم هشت‌وجهی ساخته شده، به مناره‌هایی برمی‌خوریم که روی پایه‌های چهارگوش، فرم هشت وجهی به صورت ستونی بالارونده کشیده شده است و در نهایت به شکل دایره یا استوانه در انتهای فرم بدل گردیده است. ساخت اینگونه مناره‌ها در دوره اسامی، علی‌الخصوص در دوره عثمانی و در مصر بسیار به چشم می‌خورد. مطالعه در ساختار مناره‌ها نشان می‌دهد که فرم‌هایی که برای ساخت آن به کار رفته است بیشتر در مربع، هشت‌وجهی و دایره خلاصه می‌شود.

نسبت ها   

رنگ های اصلی برند 

هویت بصری برند دارای ۵ رنگ اصلی میباشد، استفاده از طیف های سبز به علت ویژگی حرکت همیشگی و پویایی در لحظه و آفرینش در لحظه بانک کارآفرین است. بانک برای آنکه مجموعه ای حیات بخش در صنعت و کشور باشد نیاز دارد در لحظه آفریده شود. (به تعبیر ساده تر  لحظه بر ایستایی و سکون ارجحیت دارد) همیشه سبز بودن و طی شدن طیف های مختلف سبز از ویژگی های طبیعت است . این مجموعه رنگ ها از عناصر اصلی برند و به ویژه نشانه ی آن محسوب میشوند که غلبه بصری آنها در تمامی راه های ارتباطی تصویری ضروری است.

رنگ های اصلی برند

 

رنگ های ثانویه برند 

با توجه به نیازهای گوناگون بانک در راسـتای ارائه خدمات های متنوع و به جهت جلوگیری از یکنواختی و تکرار المان های ثانویه با در نظر گرفتن دیزاین در یک پالت اصلی ، رنگ های ثانویه با در نظر گرفتن به جوهره ی برند در 4 طیف با فام های درخشان و شفاف انتخاب شده اند.

در خدمات آنلاین و اوراق چاپ شده ی بانک کارآفرین که با رنگ های اصلی برند به مشتریان ارائه می شوند، می توان برای طراحی فضاها و ارائه نکات و برخی نمودارها و اینفوگرافی و جمعا در نقاطی از تماس برند با مخاطب از پالت ثانویه ایی که در راستای هم نشینی با رنگ های اصلی انتخاب شده اند، استفاده کرد.

رنگ های ثانویه برند

همانطور که نشان، رنگ و عوامل بصری دیگر از پایه های بنیادین هویت سازمان ها علی الخصوص بانک ها و بنگاه های اقتصادی دنیا هستند، عناصر نوشتاری و تایپوگرافی مناسب نیز از با اهمیت ترین عناصر اصلیِ کنار تصویر می باشند.

 استفاده متدوام و همیشگی یک فونت مشخص برای یک برند، وحدت بصری آن را گسترش می دهد و این اتحاد، حس اعتماد را در مخاطب ایجاد می کند.طراحی قلم آفرین که مالکیت آن مختص بانک کارآفرین است جز مهمی از هویت بصری آن می باشد.

قلم آفرین

 خصوصیات قلم آفرین

هماهنگی فرم های حروف، تعادل فضاهای پر و خالی حروف، کم شدن ارتفاع بخش های حروف که در پایین خط کرسی قرار می گیرند، از مهم ترین شاخص های قلم بانک کارآفرین است. در عین حال وجود وزن های گوناگون و متنوع که نوشتن متن و هم عنوان های چند کلمه ای را امکان پذیر میکند، از دیگر ویژگی مهم آن است. در عین حال وجود وزن سیاه، امکان ساخت یک نشانه نوشته خوانا و عناوین تبلیغاتی را به طراح می دهد. قلم" آفرین" در عین حال که ترکیبی از وفاداری به قلم های کلاسیک و خطوط قدماست، به نیازهای گوناگون امروزین نیز در قالب یک قلم معاصر و نوین پاسخ می دهد.

۱- رسم الخط : برگرفته از خطوط کلاسیک ایرانی

بصورت تاریخی خط نسخ یکی از پُرکاربردترین شیوه های نوشتاری ایرانیان بوده که مناسب ترین نمونه ی نوشتاری از لحاظ شکل حروف است. قلم " آفرین " از ویژگی های ساختاری نسخ برگرفته شده و با ویژگی های طراحى منحصربفرد خود، واضح و خوانا، ساده، معتدل و منظم است. بر این اساس قلم آفرین را میتوان یک قلم نوشتاری با ویژگی "ایرانی" دانست.

۲- هندسه : ساختار متمایز و قابل توسعه 

قلم" آفرین "با هندسه متمایز که ترکیبی از خطوط منحنی و صاف است، قابلیت پشتیبانی اکثر زبان های فارسی نویس را دارد. در عین حال قابلیت توسعه برای ایجاد وزن های متنوع از نازک تا ضخیم ترین را داراست و شامل نویسه های کامل زبان های فارسی و عربی است و مطابق جدول استاندارد یونی کُد طراحی شده است.

۳- شخصیت : قلم اختصاصی "آفرین" مکمل هویت بصری بانک کارآفرین

یکپارچه سازی و همانندسازی سیستم تایپ و تایپوگرافی قلم "آفرین" در رسانه های چاپی و دیجیتال، بر قدرت هویت بصری بانک کارآفرین افزوده و به انسجام بصری آن کمک به سزایی می کند. این قلم ارائه دهنده شخصیت بانک کارآفرین در عرصه ارتباطات است و لحن پیشروی آن را ارائه می دهد.

قلم آفرین توسط یکی از بهترین طراحان گرافیک و فونت ایران، دامون خانجان زاده طراحی شده است.

در راستای تغییرات ری برندینگ در بانک کارآفرین، یکی از الزامات هویت جدید بانک برخورداری از نوای یکسان بود. با نگاه مثبت مدیرعامل بانک کارآفرین و آغاز ری برندینگ در بانک ضرورت داشت تا بانک کارآفرین نیز دارای یک هویت موسیقی خاص خود باشد.

هویت موسیقیایی بانک کارآفرین با راهبری و آهنگسازی استاد فردین خلعتبری و به رهبری بهنام ابولقاسم و همکاری گروه کر شفقی اجرا شد. ضبط موسیقی،میکس و مسترینگ آن توسط کاوه عابدین و با همکاری دپارتمان ضبط ارکستر بنیاد رودکی انجام شده است.  

موسیقی مفهومی بانک کارآفرین 

این قطعه موسیقی با هدف معرفی روح های تخصصی، متمایز و نقش حاکم بر فعالیت بانک و مولفه های تخصصی، متمایز و نقش آن در اقتصاد و توفیق کشور و خصوصا موضوع کارآفرینی، تولید شده است در این اثر نامی از بانک کارآفرین نیست ولی مفاهیم نزدیک به هویت برند کارآفرین در شعر موسیقی آن گنجانده شده است.

 
موسیقی مفهومی بانک کارآفرین
موسیقی بانک کارافرین

این اثر بر اساس اندیشه و کلام رامین فاروقی مستندساز و مدرس سینما، که ساخت ویدئوی تبلیغاتی بانک بر عهده ایشان است، سروده شده و با آهنگسازی استاد فردین خلعتبری و صدای سالار عقیلی اجرا شده است. 

برای شنیدن این موسیقی کلیک کنید

موسیقی موضوعی بانک کارآفرین

این موسیقی به صورت مستقیم به چیستی بانک،آنچه هست و آنچه می خواهد باشد، اشاره دارد. این اثر با آهنگسازی استاد فردین خلعتبری توسط عبدالجبار کاکایی سروده شده و توسط وحید تاج اجرا شده است.

برای شنیدن این موسیقی کلیک کنید

اثر مهربانی با آهنگسازی استاد فردین خلعتبری و صدای احمد شکوری اجرا شده است. 

برای شنیدن این اثر کلیک کنید

غلامحسین امیرخانی

 

برای مشاهده کلیپ کلیک نمایید