مدیران واحدهای ستادی

دکتر احمد بهاروندی
دکتر احمد بهاروندی
فرشاد محمدپور
دکتر فرشاد محمدپور
سهراب صادقی
سهراب صادقی
سید جلال مسعودیان
سید جلال مسعودیان
سپیده جوادی
سپیده جوادی دوگاهه
هادی عمادی انور
هادی عمادی انور
اسمعیل برزنونی
اسمعیل برزنونی
مسلم بمانپور
دکتر مسلم بمان پور
مصطفی نوری
مصطفی نوری
علی رادپور
علی رادپور
شهره محمدیاری
شهره محمدیاری
جواد واشقانی
جواد واشقانی
مدیر فناوری اطلاعات
مسعود شریف فر
  • 88655715
  • 88655714
رسول خوانساری
دکتر رسول خوانساری
رضا راضی زاده
دکتر رضا راضی‌زاده
حسنعلی حسینی
حسنعلی حسینی
محسن میرزاقربانعلی
محسن میرزاقربانعلی
آقای شمسی
مجید شمسی
علی اجاقی ازبری
علی اجاقی ازبری
امیر وفایی
امیر وفایی
اکرم نوری
اکرم نوری
رامین ماهوتیان
رامین ماهوتیان
علی ذاکری نیری
علی ذاکری نیری