درباره ماسازمانمنشور سازمانی

منشور سازمانی

منشور اخلاقی بانک کارآفرین همواره در عرصه بانکداری ایران به اخلاق مداری، شفافیت و رعایت اصول حرفه‌ای زبانزد و نام‌آور بوده و در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی، مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری را سرلوحه امور خود قرار می‌دهد. به منظور تثبیت معیارهای یاد شده و حفظ مزیت رقابتی بانک در جلب اعتماد جامعه و مشتریان و نیز نظر به اهمیت نهادینه‌سازی تفکر و عمل استراتزیک در سازمان، منشور سازمانی با هدف تعریف ارزش‌ها و کدهای رفتاری استاندارد و مناسب سرمایه انسانی بانک کارآفرین با بهره‌مندی از نیروهای توانمند و خلاق بانک کارآفرین تهیه شده است.
در تدوین منشور سازمانی، ضمن استفاده از اسناد استراتژیک بانک و تحلیل مستندات داخلی، مفاهیم و موضوعات اخلاقی حرفه‌ای در بیش از 50 بانک داخلی و خارجی مور بررسی قرار گرفته است. مهم‌تر آن که در تهیه نسخه یاد شده، از نظرات ارزشمند ذینفعان اصلی بانک، مدیران ارشد و نیز مدیران واحدهای کلیدی سازمان (از حیث سازمان، سرمایه انسانی، مقررات بانکی و مباحث امنیتی) استفاده شده است.
همچنین با عنایت به اهمیت بخش مشتری در فعالیت‌ها و برنامه‌های بانک به ویژه در شعب، گزیده‌ای از اصول منشور سازمانی از حیث مشتری تحت عنوان اصول مشتری مداری در بانک کارآفرین تهیه شده است تا از یک سو همواره اصول و معیارهای حرفه‌ای بانک در قبال مشتریان را به کارکنان یادآوری نماید و از سوی دیگر، به مشتریان اطمینان ببخشد که همواره تامین نیازها و خواسته های آنها در اولویت امور بانک قرار دارد.
منشور سازمانی و اصول مشتری‌مداری بانک کارآفرین در گردهمایی روسای شعب سراسر کشور و مدیران واحدهای ستادی که در تاریخ 18 امرداد ماه 1398 برگزار شد، به امضای مدیران ارشد رسید.

دانلود فایل PDF

دریافت فایل منشور سازمانی بانک کارآفرین

دانلود فایل PDF

دریافت فایل اصول مشتری‌مداری بانک کارآفرین