شیراز، کریمخان زند

بلوار کریمخان زند، حد فاصل میدان امام حسین و میدان نمازی، مقابل خیابان هفتم تیر

۵۳۰۰۱۰۵

خودپرداز,Pinpad,صندوق امانات

۷۱۳۴۸۴۴۱۴۵

۰۷۱-۳۲۳۴۰۵۲۰

۰۷۱-۳۲۳۳۸۹۷۱

۱۳۸۲/۰۹/۱۰

فخرالدین فلاحت

رها طالبان