اردبیل، سی متری

میدان امام خمینی (ره)، اول خیابان سی متری، پلاک ۱۳۳

۵۳۰۰۵۸۴

خودپرداز,Pinpad

۵۶۱۳۶۸۵۵۱۱

۰۴۵-۳۳۳۶۸۶۰۲

۰۴۵-۳۳۳۶۸۶۰۴

۱۳۸۶/۰۷/۱۵

بهرام نوروزی

آرش یاوری