طالقانی شرقی

خیابان طالقانی، بین خیابان بهار و سه راه طالقانی، پلاک ۳۶۲

۵۳۰۰۷۰۲

خودپرداز,Pinpad

۱۵۶۳۶۱۷۹۳۹

۰۲۱-۷۷۶۴۸۷۹۵

۰۲۱-۷۷۶۴۵۲۹۰

۱۳۸۷/۰۳/۰۱

مسعود دادی زاده

محمدعلی ابرقوئی کهکی