صفحه اصلیخدمات بانکینرخ سود سپرده‌ها

نرخ سود سپرده‌های ریالی

نوع سپرده (پرداخت به صورت ماهانه)

نرخ سود

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله
15درصد
سپرده کوتاه‌مدت عادی و پشتیبان
8 درصد

نرخ سود سپرده‌های ارزی

مدت سپرده ارزی/نوع ارز
دلار USD
پوند GBP
یورو EUR
درهم امارات AED
یک ماهه
0.1 درصد
0.05 درصد
0.05 درصد
0.1 درصد
سه ماهه
0.15 درصد
0.1 درصد
0.1 درصد
0.15 درصد
شش ماهه
0.25 درصد
0.15 درصد
0.15 درصد
0.25 درصد
یک ساله
0.35 درصد
0.25 درصد
0.25 درصد
0.35 درصد