صفحه اصلیخدمات بانکینرخ سود سپرده‌ها

نرخ سود سپرده‌های ریالی

نوع سپرده (پرداخت به صورت ماهانه)

نرخ سود

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله
18درصد
سپرده کوتاه‌مدت عادی و پشتیبان
10درصد

نرخ سود سپرده‌های ارزی

مدت سپرده ارزی/نوع ارز
دلار USD
پوند GBP
یورو EUR
درهم امارات AED
یک ماهه
0.1 درصد
0.05 درصد
0.05 درصد
0.1 درصد
سه ماهه
0.15 درصد
0.1 درصد
0.1 درصد
0.15 درصد
شش ماهه
0.25 درصد
0.15 درصد
0.15 درصد
0.25 درصد
یک ساله
0.35 درصد
0.25 درصد
0.25 درصد
0.35 درصد