صفحه اصلیخدمات بانکیتسهیلات ریالی

تسهیلات ریالی

تسهیلات ریالی تسهیلات بانکی محصولات اصلی بانک‌ها هستند که از طریق آنها نقدینگی‌های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می‌شود. به این معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.

بانک کارآفرین به منظور حمایت و پشتیبانی از مشتریان خود که در بخش‌های اقتصادی فعال بوده و برای پیشبرد امور یا گسترش فعالیت خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند، با رعایت شرایط و ضوابط موجود، در قالب عقود اسلامی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌نماید.

انواع تسهیلات اعطایی بانک در شعب بانک کارآفرین عبارتند از:

 • اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در قالب عقود اسلامی (مبادله‌ای و مشارکتی )
 • صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی
 • گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار
 • قبول وجوه اداره شده و اعطای تسهیلات از محل وجوه مزبور طبق نظر واگذارنده وجوه
 • قبول عاملیت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس" در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح"

اعطای تسهیلات در بانک کارآفرین در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، ساختمان، کشاورزی، بازرگانی، خدماتو صادرات به مشتریان محترم ارائه می‌گردد.
انواع تسهیلات اعطایی بانک کارآفرین عبارتند از:

 • اعطای تسهیلات برای انجام امور بازرگانی به صورت مضاربه
 • اعطای تسهیلات برای گسترش فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به صورت مشارکت مدنی
 • اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات، تاسیسات، تجهیزات و وسایل کار برای واحدهای تولیدی و خدماتی به صورت مشارکت مدنی
 • اعطای تسهیلات برای خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مورد نیاز واحدهای تولیدی
 • تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق پیش‌خرید محصولات تولیدی آنان
 • خرید و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی
 • صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی از جمله شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان، گمرکی، تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه‌های متفرقه دیگر
 • گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی
 • قبول وجوه اداره شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای اعطای تسهیلات طبق نظر و دستور واگذارنده وجوه
طرح تندیس

طرح تندیس

بانک کارآفرین در راستای پاسخگویی به نیازهای مالی و اعتباری مشتریان محترم، اقدام به اعطای تسهیلات مرابحه طرح تندیس با نرخ سود سالیانه 5 درصد می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی....

ادامه مطلب

طرح صبا

طرح صبا

بانک کارآفرین در راستای پاسخگویی به نیاز‌های مالی و اعتباری مشتریان محترم، اقدام به اعطای تسهیلات مرابحه طرح صبا می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند تا پایان شهریور ماه سال 1398 از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. ...

ادامه مطلب

جعاله تعمیر مسکن

جعاله تعمیر مسکن

بانک کارآفرین در راستای پاسخگویی به نیاز‌های مالی و اعتباری مشتریان محترم، اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تعمیر مسکن می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط اعم از مشتریان فعلی و یا جدید بانک می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. ...

ادامه مطلب