تسهیلات ارزش سلامت

تسهیلات ارزش سلامتبانک کارآفرین با هدف قدردانی از مدافعان سلامت کشور و پاسخگویی به نیازهای ایشان، و به ‌منظور ارائه راه‌حل‌های نوین و متنوع نمودن پرتفوی اعتباری بانک و همچنین تسهیل شرایط دریافت تسهیلات برای مشتریان محترم، از طرح ارزش سلامت رونمایی کرد.

هدف بانک کارآفرین از اجرای این طرح، مشارکت در توسعه و بهسازی بخش درمان و پزشکی عنوان شده است که در نهایت به بهره‌مندی بیشتر و گسترده‌تر جامعه از خدمات درمانی و پزشکی منجر خواهد شد.

کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی اعم از عمومی و تخصصی و رشته‌های مرتبط با آن، در صورت برخورداری از اهلیت اعتباری می‌توانند بر اساس ضوابط از انواع تسهیلات طرح ارزش سلامت جهت خرید مواد اولیه، خرید تجهیزات و لوازم کار، خرید مطب یا محل فعالیت و همچنین تعمیر و بازسازی آن بهره‌مند شوند.

سقف تسهیلات اعطایی مرتبط با هریک از گروه های هدف به شرح جدول زیر است:

گروه هدف
شرح گروه هدف
مرابحه خرید مطب و محل فعالیت
مرابحه سرمایه ثابت (خرید تجهیزات) و سرمایه در گردش  مرابحه تعمیر و بازسازی محل فعالیت
 عمومی  متخصص  عمومی
متخصص
گروه پزشکی (عمومی و متخصص) پزشک 10  10 6  15  1/5
دندانپزشک
12
 15
داروساز 8
 15
روانپزشک 6
 6
دامپزشک 6
 10
سایر رشته‌های مرتبط پزشکی  دندان‌ساز 6 10 -
کلیه رشته‌های روانشناسی و مشاوره - 5
 مامایی - 5
 اتاق عمل و هوشبری
- 5
کارشناس و کارشناس ارشد رشته‌های مرتبط پزشکی 6 (صرفاً بابت رشته رادیولوژی، فیزیوتراپی و ارتوپدی)
5
مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل - 4
دکترای علوم آزمایشگاهی 6 6

نرخ سود تسهیلات اعطایی در طرح ارزش سلامت، مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی در خط مشی اعتباری سالیانه در حال حاضر 18 درصد می‌باشد. همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مطب یا محل فعالیت، خرید تجهیزات سرمایه ثابت، تعمیر و بازسازی برابر با 60 ماه، و مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خرید مواد و لوازم مصرفی برابر با 12 ماه می‌باشد.

مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح ارزش سلامت بانک کارآفرین می‌توانند با مرکز تماس این بانک به شماره 23350-021 تماس حاصل نموده و یا به یکی از شعب آن مراجعه فرمایند.