تسهیلات جهش تولید

طرح جهش تولید بانک کارآفرین راستای رهنمود‌های مقام معظم رهبری در جهت حمایت از بخش تولید به عنوان بخش پیشران اقتصاد در سال جهش تولید و حمایت از بنگاه‌‌های اقتصادی فعال بخش تولید در شرایط کنونی کشور، و همچنین افزایش تعامل با مشتریان ارزنده بانکداری شرکتی و تجاری و جذب مشتریان جدید در این حوزه و نیز ارتقا و بهبود مزیت رقابتی و افزایش سهم درصد بانک در حوزه اعتباری، از بسته اعتباری جهش تولید رونمایی کرد.

کلیه اشخاص حقوقی و شرکت‌‌های فعال در بخش تولید (اعم از صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، فولادی، معدنی و...) که در سه ماه اخیر (قبل از درخواست دریافت تسهیلات) بر اساس لیست بیمه دارای حداقل 50 پرسنل بوده و طی شش ماه گذشته اقدام به تعدیل نیرو ننموده‌اند، می‌توانند از مزایای این طرح تسهیلاتی بهره‌مند شوند.

حداقل تسهیلات اعطایی در قالب بسته حاضر، صد میلیارد ریال است. نرخ سود این تسهیلات در حال حاضر معادل 18 درصد و مدت بازپرداخت آن نیز حداکثر یک سال است. نحوه بازپرداخت بدهی در بسته حاضر، بابت عقود مشارکتی و مبادله‌ای یک‌جا، به صورت واریزیک‌جا سررسید، و برای عقود مبادله‌ای اقساطی به صورت اقساطی با فاصله اقساط حداکثر 3 ماهه خواهد بود.

در بسته جهش تولید، مشتریان علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف در میزان وثیقه نقدی تسهیلات ویژه بسته جهش تولید، می‌توانند متناسب با معدل حساب جاری و یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خود از تخفیف در میزان وثیقه نقدی تسهیلات نیز بهرهمند می‌شوند. به عبارت دیگر در بسته جهش تولید، تخفیف وثیقه نقدی بابت تسهیلات موردی و تسهیلات اعطایی از محل حد شامل دو تخفیف ویژه بسته جهش تولید و نیز تخفیف متناسب با معدل حساب جاری و یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متقاضیان می‌باشد.

بسته حاضر، فقط شامل مشتریانی می‌شود که نسبت به تأمین و توثیق وثیقه نقدی مورد نیاز از محل منابع خود و منظور نمودن آن به حساب کد 92، تا نهایتاً یک روز قبل از دریافت تسهیلات اقدام نموده باشند. همچنین حساب‌های مشمول طرح تسهیلات جهش تولید، شامل حساب‌های زیر است:

  • حساب جاری (با یا بدون دسته چک)
  • حساب سپرده کوتاه‌مدت ماه‌شمار با نرخ سود 8 درصد

استفاده از معدل حساب‌هایی که مانده آنها به دلیل اینکه وثیقه سایر تسهیلات/تعهدات هستند و یا به دستور مراجع قضایی و یا سایر علل مسدود می‌باشند، مجاز نمی‌باشد.

مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح جهش تولید بانک کارآفرین می‌توانند با مرکز تماس این بانک به شماره 23350-021 تماس حاصل نموده و یا به یکی از شعب آن مراجعه فرمایند.