تسهیلات خرید دین

تسهیلات خرید دین صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می‌توانند با بهره‌مندی از تسهیلات خرید دین بانک کارآفرین، نقدینگی مورد نیاز خود را پیش از موعد سررسید چک و اوراق تجاری تامین کنند.

خرید دین قراردادی است که به موجب آن، بانک دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از مشتری خریداری می‌کند. این تسهیلات خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند، اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.

تسهیلات خرید دین به مشتریان حقیقی و حقوقی واجد شرایط فعال در تمامی بخش‌های اقتصادی که محصولات خود را در قبال دریافت چک مدت‌دار به فروش می‌رسانند، قابل اعطا است. این تسهیلات جزء عقود مبادله‌ای محسوب می‌شود و ابزار مناسبی جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست فروش نسیه دارند.

بر اساس این گزارش اعطای تسهیلات خرید دین به مشتریان، مشروط بر وجود سابقه حداقل 3 ماه از شروع فعالیت مشتری در بانک است. برای دوره 3 ماهه مذکور، لازم است مشتری چک‌های دریافتی حاصل از معاملات واقعی خود را به حساب خود نزد بانک کارآفرین واگذار نمایند و پس از گذشت دوره مذکور و ارزیابی عملکرد مشتری طی آن (میزان وصول چک‌های واگذار شده)، اعطای تسهیلات خرید دین قابل بررسی و تصمیم‌گیری خواهد بود.