جعاله تعمیر مسکن

جعاله تعمیر مسکن  بانک کارآفرین در راستای پاسخگویی به نیاز‌های مالی و اعتباری مشتریان محترم، اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تعمیر مسکن می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند.
شرایط اهلیت اعتباری: نداشتن سو اثر چک برگشتی، نداشتن بدهی غیرجاری، دارا بودن تعهد و توان بازپرداخت
مبلغ هر یک از اقساط ماهانه تسهیلات جعاله نباید از 60 درصد متوسط درآمد ماهیانه متقاضی تجاوز نماید.
ارزنده بودن ملک مدنظر: سهل‌البیع و ارزنده بودن آن، مفروز و 6 دانگ به نام متقاضی تسهیلات، قرار داشتن ملک در محدوده شهری، عدم وجود معارض، عدم قرارگیری در طرح‌های شهرداری و سایر ضوابط مقرر در ابلاغیه‌های ذیربط
مبلغ تسهیلات جعاله نباید از یک سوم ارزش ملک مدنظر که توسط کارشناس ارزیاب بانک ارزیابی می‌گردد تجاوز نماید.
مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات: حداکثر به مدت 4 سال طی 48 قسط متوالی ماهانه.
وثایق قابل قبول: ملک موضوع جعاله می باید به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات جعاله در رهن بانک قرار گیرد.