جعاله تعمیر مسکن

جعاله تعمیر مسکن  بانک کارآفرین در راستای پاسخگویی به نیاز‌های مالی و اعتباری مشتریان محترم، اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تعمیر مسکن می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند.
شرایط اهلیت اعتباری: نداشتن سو اثر چک برگشتی، نداشتن بدهی غیرجاری، دارا بودن تعهد و توان بازپرداخت
مبلغ هر یک از اقساط ماهانه تسهیلات جعاله نباید از 40 درصد متوسط درآمد ماهیانه متقاضی تجاوز نماید.
ارزنده بودن ملک مدنظر: سهل‌البیع و ارزنده بودن آن، مفروز و 6 دانگ به نام متقاضی تسهیلات، قرار داشتن ملک در محدوده شهری، عدم وجود معارض، عدم قرارگیری در طرح‌های شهرداری و سایر ضوابط مقرر در ابلاغیه‌های ذیربط
مبلغ تسهیلات جعاله نباید از یک سوم ارزش ملک مدنظر که توسط کارشناس ارزیاب بانک ارزیابی می‌گردد تجاوز نماید. ضمنا مشروط به رعایت شرط مذکور، حداکثر سقف تسهلات جعاله قابل اعطا، دو میلیارد ریال می‌باشد.
مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات: حداکثر به مدت 3 سال طی 36 قسط متوالی ماهانه.
وثایق قابل قبول: ملک موضوع جعاله می باید به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات جعاله در رهن بانک قرار گیرد.