صفحه اصلیخدمات بانکیتسهیلات ریالیتسهیلات زنجیره تولید طیور

تسهیلات زنجیره تولید طیور

پیرو تفاهمنامه همکاری منعقده بین بانک و انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان، بسته اعتباری ویژه زنجیره تولید طیور به منظور ارزش‌آفرینی جهت گروه هدف مذکور و توسعه و گسترش سطح همکاری‌ها با گروه هدف، با شرایط زیر معرفی می‌گردد.

گروه هدف

تمامی شرکت‌ها و واحدهای تولیدکننده در زنجیره تولید طیور دارای مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح (عمدتاً وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی)، که فعالیت آنها در حوزه‌های زیر باشد:

  • تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان
  • تولیدکنندگان مرغ مادر
  • واحدهای جوجه‌کشی
  • تولیدکنندگان مرغ گوشتی
  • تولیدکنندگان مرغ تخم‌گذار و تولیدکننده تخم‌مرغ

خدمات اعتباری

  1. تسهیلات سرمایه در گردش
  2. تسهیلات سرمایه ثابت بابت خرید‏‏/جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه‌ای موردی شامل تجهیزات، ابزار کار و ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز
  3. سایر خدمات اعتباری اعم از اعتبارات اسنادی داخلی، ضمانتنامه تعهد پرداخت و حواله و برات ارزی

شرایط و ضوابط ارائه خدمات اعتباری

الف) تسهیلات

اعطای تسهیلات موضوع بسته حاضر در قالب عقد مرابحه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط با عقد مرابحه امکانپذیر می‌باشد. همچنین حداقل تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا در قالب بسته حاضر معادل 100 میلیارد ریال می باشد.

واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولید طیور می‌توانند متناسب با ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ خود و مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در بسته حاضر، از تسهیلات سرمایه در گردش بصورت حد/موردی در قالب عقد مرابحه استفاده نمایند. حداکثر مدت بازپرداخت اقساط و فاصله اقساط تسهیلات سرمایه در گردش در بسته حاضر به شرح زیر می باشد.

نوع تسهیلات سرمایه در گردش شرح فعالیت تولیدکننده در زنجیره تولید نوع عقد حداکثر مدت تسهیلات (به ماه) دوره تنفس حداکثر فاصله اقساط
 مواد اولیه  تولید خوراک دام، طیور و آبزیان  مرابحه  6  3  یکجا/ ماهیانه
 تولید مرغ مادر  12  6  یکجا/ ماهیانه
 واحدهای جوجه کشی  3  ندارد  یکجا/ ماهیانه
 تولید مرغ گوشتی  6  3  یکجا/ ماهیانه
 تولید مرغ تخم گذار و تخم مرغ  12  6  یکجا/ ماهیانه

در خصوص واحدهای تولیدی که نسبت به فروش محصولات خود به صورت مدت‌دار در قبال اخذ چک اقدام می‌نمایند، اعطای تسهیلات خرید دین وفق ضوابط و مقررات ابلاغی عقد خرید دین و با وثیقه نقد الزامی تعیین شده مطابق با بسته حاضر با حداکثر دوره تنزیل اسناد به مدت 186 روز میسر می‌باشد.

واحدهای تولید فعال در زنجیره تولید طیور می‌توانند متناسب با ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ خود حداکثر تا سقف 200 میلیارد ریال مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در بسته حاضر از تسهیلات سرمایه ثابت موردی بابت خرید‏‏/ جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه ای شامل تجهیزات، ابزارکار و ماشین آلات و ادوات مورد نیاز به شرح زیر استفاده نمایند.

نوع تسهیلات شرح فعالیت تولیدکننده در زنجیره تولید نوع عقد حداکثر مدت تسهیلات (به ماه) دوره تنفس حداکثر فاصله اقساط
سرمایه ثابت کلیه تولیدکننده‌های زنجیره  مرابحه  36  ندارد  3 ماه

ب) ضمانت نامه

واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولید طیور می‌توانند متناسب با ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ خود و مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در بسته حاضر از ضمانت نامه تا سقف حداکثر 200 میلیارد ریال به ازای هر مشتری استفاده نمایند. حداقل سپرده نقدی ضمانت نامه معادل 10% می باشد.

ج) اعتبارات اسنادی داخلی

در شرایطی که فروشنده محصول امکان یا تمایل فروش مواد اولیه مورد نیاز سایر واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولید طیور را به صورت مدتدار داشته باشد، خریدار (متقاضی) مواد اولیه می تواند نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (مدتدار یا حتی دیداری) به نفع فروشنده اقدام و بانک در چارچوب اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت وجه اعتبار را در سررسید مقرر تعهد نماید. بر این اساس، واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تولیدطیورمتناسب باﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان خود می توانند از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مطابق با شرایط و ضوابط مربوطه استفاده نمایند.

میزان پیش دریافت و میان دریافت جهت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی به نفع تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان و یا سایر تولیدکنندگان بالادستی زنجیره تولید طیور حداقل معادل 10% می باشد.

همچنین ذینفعان اعتبارات اسنادی بسته حاضر که اعتبارات اسنادی داخلی مدتدار به نفع ایشان گشایش یافته است، می توانند در صورت نیاز به نقدینگی، با ارائه درخواست تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی مدتدار خود و منوط به تنظیم سند واگذاری عواید اعتبارات اسنادی به نفع بانک کارآفرین، حداکثر معادل 90% مبلغ گشایش پس از کسر میزان پیش و میان دریافت اعتبارات اسنادی را منوط به پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی، تسهیلات خرید دین درخواست و منوط به وجود ظرفیت و اهلیت اعتباری وفق بررسی‌های اعتباری و در چارچوب خط مشی اعتباری سالیانه از تسهیلات مذکور استفاده نمایند

اینفوگرافیک طیور