سپرده‌ای است که مشتری در بانک افتتاح می‌کند و به مانده حساب سود تعلق می‌گیرد و به وی دفترچه‌ و کارت نقدی اعطا می‌شود که دریافت و پرداخت می‌تواند به وسیله آن صورت گیرد.

نرخ سود سپرده‌ها در حال حاضر 5 درصد می‌باشد.

مزایا

 • امکان استفاده از سود سپرده کوتاه‌مدت مطابق با تعرفه بانک مرکزی
 • دسترسی به آن از طریق همه کانال‌های الکترونیک ۷*۲۴

شرایط استفاده از محصول

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند.
 • فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی جدید یا رسید آن و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • ارایه مدارک مربوط به پدر، مادر یا قیم قانونی شخص صغیر
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات هیات مدیره 
 • کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره و مدیرانی که دارای حق امضاء هستند 
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر 

حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌ای است که صاحب حساب برای مدت زمان معین وجوه خود را نزد بانک سپرده می‌گذارند.

به این نوع حساب‌ها بر اساس ضوابط زیر سود پرداخت می‌شود. به دارندگان این سپرده‌ها برگه سپرده واگذار می‌شود که مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده در آن قید گردیده است.

مزایا

 • امکان افتتاح حساب بلندمدت از طریق تمامی شعب

شرایط استفاده از محصول

 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام برای افرادی که برای افتتاح حساب اقدام می‌کنند. 
 • فاقد چک برگشتی باشد. 

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری

 • کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار برای افراد بالغ
 • تکمیل فرم‌های مربوطه در بانک
 • ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات هیئت مدیره 
 • ارائه کارت ملی و شناسنامه هیئت مدیره و مدیرانی که دارای حق امضاء هستند 
 • ارائه اصل پروانه اقامت یا گذرنامه معتبر (ویژه اتباع خارجی)

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت به شرح جدول ذیل تعیین گردیده است.

نوع سپرده سرمایه گذاری نرخ سود (درصد)
سپرده کوتاه مدت 5
سپرده کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 12
سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 17
سپرده بلند مدت 1 ساله 20/5
سپرده بلند مدت 2 ساله 21/5
سپرده بلند مدت 3 ساله 22/5

نکته: در صورت برداشت (ابطال تمام یا بخشی) از مبلغ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت قبل از سررسید، سود قسمت برداشت شده معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن مطابق جدول ذیل با کسر یک واحد درصد محاسبه خواهد شد.

جدول نرخ های شکست سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت

سپرده های مشمول مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت نرخ سود علی الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری
تمام سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلندمدت کمتر از سه ماه تمام 4%
کوتاه مدت ویژه، شش ماهه، بلندمدت با سررسید یک سال، دو سال و سه سال بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام 11%
بلندمدت با سررسید یک سال، دو سال و سه سال بیش از شش ماه و کمتر از یک سال تمام 16%
بلندمدت با سررسید دو سال و سه سال بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام 19/5%
بلندمدت با سررسید سه سال بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام 20/5%

حساب قرض الحسنه جاری

سپرده‌ای است که بابت افتتاح آن سودی به مشتری تعلق نمی‌گیرد و برای تسهیل مبادلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و با استفاده از این سپرده ضمن دریافت دسته‌چک می‌توانید عملیات روزانه بانکی شامل، برداشت از حساب، انتقال وجه، ساتنا، پایا، دریافت انواع چک‌های بانکی و بین‌بانکی و ... را نیز انجام دهید.

مزایا

 • امکان دریافت کارت بانکی بر روی حساب جاری
 • امکان اتصال حساب جاری به یکی از انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود به‌عنوان حساب پشتیبان جهت جبران کسری موجودی حساب جاری هنگام وصول چک
 • امکان صدور مجدد دسته‌چک علاوه بر شعبه افتتاح کننده، در سایر شعب بانک (اولین دسته‌چک در شعبه افتتاح کننده حساب صادر و به شما تحویل می‌شود).

شرایط استفاده از محصول

 • مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و مذاکره با رئیس شعبه یا مسئول امور مالی و یا رئیس دایره صندوق
 • اشخاصی که به نوعی با معاملات و دادوستدهای اقتصادی سروکار دارند
 • داشتن ۱۸ سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
 • نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده در پاسخ استعلام از بانک مرکزی
 • محروم نبودن از حق افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری
 • نداشتن بدهی غیر جاری یا سوخت شده
 • داشتن معرف

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقی

اصل مدارک لازم به همراه تصویر:

 • اساسنامه
 • شرکتنامه(در صورت وجود) / اظهارنامه ثبت شرکت ها
 • شناسه ملی
 • شناسنامه و کارت ملی مرتبطین شخص حقوقی
 • آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی
 • تعهدنامه کتبی مبنی بر ارائه تغییرات آتی شرکت به بانک و اینکه اطلاعات ارائه شده، آخرین تغییرات شرکت می‌باشد.
 • مدارک محل شرکت (کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه) به همراه قبض آب/برق/تلفن

سپرده قرض الحسنه پس اندازبه حسابی اطلاق می گردد که صاحب آن به مقصد تعاون عمومی و کمکم به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و استفاده از سایر خدمات بانکی نزد بانک افتتاح مینماید .این حساب به درخواست متقاضیانی که دارای شرایط لازم باشند، در هر یک از شعب بانک افتتاح می‌شود. پس از افتتاح حساب دفترچه‌ای در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد که دریافت یا پرداخت می‌تواند در آن ثبت شود. به منظور استفاده بهتر از این نوع حساب، شما می‌توانید از بانک تقاضای صدور کارت بانک (ATM) نمایید. بابت افتتاح این حساب نیز سودی به مشتری تعلق نمی‌گیرد.

مزایا

 • استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی اعم از کارت دستگاه خود پرداز ،تلفن ،بانک ، اینترنت بانک و ....
 • در صورت نیاز مشتری به موجودی نزد بانک، بانک بازپرداخت کل موجودی را بر اساس ضوابط تضمین می نماید.

شرایط استفاده از محصول

شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکت نامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبین دارای امضای مجاز شرکت یا مؤسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی: 

 • افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و بشرط پیش بینی در اساسنامه آنها بعمل می آید.
 • مدارک قانونی (اساسنامه ، روزنامه های رسمی حاوی ثبت شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیات مدیره و امضاء داران، 
 • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی،آخرین تغییرات در صورت داشتن، سند مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت، اساسنامه و کارت ملی صاحبین 
 • شرکت و شناسنامه ملی)
 • شرکت متعهد می شود در صورت داشتن هرگونه تغییرات مدارک را به بانک ارائه دهد.