تسهیلات نمایندگان بیمه

بانک کارآفرین در نظر دارد به نمایندگان بیمه کارآفرین بابت خرید محل فعالیت و همچنین تجهیزات، تعمیر و بازسازی محل فعالیت تسهیلاتی در قالب عقد مرابحه / اجاره به شرط تملیک اعطا نماید.

شرایط طرح : 

کلیه نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه کارآفرین که حداقل دارای 2 سال سابقه فعالیت در بیمه کارآفرین باشند و دارای تائیدیه و معرفی نامه از سوی شرکت بیمه کارآفرین باشند، می توانند از مزایای این طرح تسهیلاتی بهره مند شوند.

نحوه بازپرداخت سقف مبلغ تسهیلات
حداکثر طی 60 قسط ماهیانه حداکثر 30 برابر میانگین یکساله کارمزد نماینده بیمه تا سقف 25 میلیارد ریال برحسب رتبه نماینده

توجه : اعطای تسهیلات صرفا به نمایندگی های بیمه کارآفرین مستقر در شهر های محل فعالیت شعب بانک تعلق می گیرد.

مدارک مورد نیاز : 

  • مدارک مرتبط به سابقه فعالیت نمایندگی بیمه کارآفرین
  • پروانه نمایندگی ، کارت شناسایی  و معرفی نامه امور نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین
  • عدم سوء اثر چک برگشتی و مانده بدهی غیر جاری بابت تسهیلات و تعهدات  نزد سیستم بانکی
  • نمایندگان دارای رتبه الماس، طلا، نقره و برنز مطابق رتبه بندی سامانه شرکت بیمه کارآفرین.
  • مبایعه نامه محل فعالیت خریداری شده  
  • مستندات مالی و درآمدی

متقاضیان محترم می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایند.