تسهیلات بلندمدت

بانک کارآفرین با هدف حمایت از تولید و اشتغالزایی و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقدام به ارائه تسهیلات اقساطی بلندمدت به کسب و کارها می نماید. برخی تسهیلات بلندمدت این بانک عبارتند از:

تسهیلات ایجادی و توسعه ای: حمایت از طرح های تولیدی سودآور یکی از اصلی ترین برنامه‌های عملیاتی بانک کارآفرین می باشد.

حوزه بانکداری تجاری این بانک ضمن بررسی طرح‌های امکان سنجی شده کسب و کارها، در صورت احراز شرایط، با ارائه تسهیلات ایجادی با دوره تنفس در بازپرداخت اقساط، در تسهیل و تسریع تحقق طرح‌های مذکور با صاحبان کسب و کارها مشارکت می نماید. همچنین این بانک آمادگی دارد طرح های توسعه ای صاحبان مشاغل را بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات نظام بانکی، برای عملیاتی شدن آنها، تسهیلات ارائه نماید.

تسهیلات خرید دفتر کار: صاحبان کسب و کارها با استفاده از تسهیلات خرید دفتر کار می‌توانند کمبود نقدینگی خود را جبران و مکان مورد نظر را خریداری و تسهیلات اخذ شده را حداکثر در 60 ماه بازپرداخت نمایند. پس از ارائه درخواست برای دریافت این تسهیلات به بانک، همکاران ما ضمن تهیه گزارش کارشناسی با توجه به وضعیت کسب و کار شما، پاسخ قطعی در خصوص امکان دریافت تسهیلات را به شما اعلام خواهند کرد.

تسهیلات خرید تجهیزات: این تسهیلات به‌ منظور خرید تجهیزات لازم به صاحبان کسب‌وکارها ارائه می‌شود. تجهیز محل کار با افزایش ظرفیت های تولیدی و خدماتی، منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها و سودآوری بیشتر صاحبان آنها خواهد شد.