بانکداری تجاریخدمات بانکیتسهیلاتتسهیلات واحدهای تولیدی دام و طیور

طرح اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی دام و طیور

بانک کارآفرین در نظر دارد به شرکت ها و واحدهای تولیدی دام و طیور تسهیلاتی شامل تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بابت خرید یا جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز شامل تجهیزات، ابزارکار و ماشین آلات و ادوات مورد نیاز و ایجاد تعهدات شامل اعتبارات اسنادی داخلی، ضمانت نامه تعهد پرداخت و حواله و برات ارزی اعطا نماید.

 شرایط طرح :

کلیه تولیدکنندگان خوراک دام و طیور ، آبزیان ، مرغ مادر ، مرغ گوشتی ، مرغ تخمگذار و واحد های جوجه کشی می توانند از مزایای این طرح تسهیلاتی بهره مند شوند.

این تسهیلات در دو قالب زیر ارائه می شوند : 

1- مرابحه سرمایه در گردش جهت تهیه مواد اولیه و سرمایه ثابت جهت خرید/جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه ای

2- خرید دین

 
نحوه بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداقل مبلغ تسهیلات سرمایه در گردش مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نجوه بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت حداکثر مبلغ تسهیلات سرمایه ثابت مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت حداکثر مبلغ ضمانتنامه
یکجا پرداخت و یا اقساطی  و با فاصله اقساط حداکثر یک ماهه 100 میلیارد ریال 3 الی 12 ماهه اقساطی و با فاصله اقساط حداکثر 3 ماهه 200 میلیارد ریال حداکثر 36 ماهه 200 میلیارد ریال
ضمنا صدور ضمانتنامه در قالب طرح مذکور مشمول تخفیفات کارمزدی صدور ضمانتنامه می گردد.

مدارک مورد نیاز :

  • واحد های دایر و دارای پروانه بهره برداری
  • ارائه مجوز معتبر از مراجع ذیصلاح (وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت ، معدن و بازرگانی)
  • مدارک هویتی شرکت / مدیران و اعضای هیات مدیره
  • عدم سوء اثر چک برگشتی وعدم مانده بدهی غیر جاری تسهیلات و تعهدات 
  • مستندات درآمدی