سایر خدمات

  • خدمات بیمه‌ای: ارائه انواع خدمات بیمه ای مانند بیمه های مسئولیت، بیمه های مهندسی، بیمه های اتکایی، بیمه های آتش سوزی، بیمه های درمان گروهی برای پرسنل شرکت ها و ...
  • خدمات کارگزاری: ارائه تمامی خدمات کارگزاری نظیر مشاوره و انجام امور مربوط به فرآیند پذیره‌نویسی، تضمین فروش و بازارگردانی انواع اوراق بهادار، مشاوره و اجرای شیوه های نوین تامین مالی شرکت ها از بازار سرمایه، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری و ...
  • خدمات لیزینگ: ارائه انواع خدمات لیزینگ شامل خرید و تامین تجهیزات و کالاهای منقول و غیرمنقول اعم از ماشین‌آلات تولیدی، تجهیزات درمانی و بیمارستانی، تجهیزات عمرانی و معدنی، انواع کالاهای مصرفی و بادوام و ... در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی؛
  • خدمات صرافی: ارائه خدمات صرافی نظیر خرید و فروش ارزهای رایج، انجام انواع حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری و...