سپرده‌های ارزی

سپرده های ارزی مدیریت امور بین‌الملل بانک کارآفرین با استفاده از شبکه گسترده بانک‌های کارگزار معتبر در نقاط مختلف دنیا، خدمات متنوعی از جمله گشایش انواع اعتبارات اسنادی، افتتاح انواع حساب‌های ارزی، خرید و فروش ارزهای معتبر، صدور و دریافت حوالجات ارزی، پرداخت تسهیلات ارزی، ریفاینانس، امور مربوط به بروات اسنادی،صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، دیسکانت اعتبارات اسنادی مدت‌دار و ... را به مشتریان محترم ارائه می‌نماید.
حساب سپرده ارزی حسابی است که به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی و به منظور نگهداری وجوه ارزی مشتری در بانک افتتاح می‌شود. انواع حساب‌های سپرده ارزی را می‌توان به شرح زیر نام برد:

الف) حساب‌های قرض‌الحسنه ارزی

حساب قرض‌الحسنه ارزی حسابی است که به درخواست مشتری به منظور نگهداری وجوه ارزی او در بانک افتتاح می‌شود مشتری از بابت آن انتظار دریافت سود ندارد. حساب‌های قرض‌الحسنه ارزی به دو دسته پس‌انداز و جاری تقسیم می‌شوند:

  • حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی

حساب قرض‌الحسنه پس انداز ارزی حسابی است که در بانک با یک ارز مشخص افتتاح می‌شود. ضوابط و مقررات حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی مانند حساب‌های قرض‌الحسنه ریالی می‌باشد. حداقل موجودی برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز به هر ارز معادل 100 واحد از همان ارز می‌باشد.

  • حساب قرض‌الحسنه جاری

حساب قرض‌الحسنه جاری حسابی ارزی است که با تقاضای مشتری در بانک افتتاح می‌شود. به درخواست صاحب حساب دسته‌چکی در اختیار او قرار می‌گیرد که برداشت از حساب می‌تواند به وسیله آن انجام شود. حداقل موجودی برای افتتاح این نوع حساب 10000 واحد از ارزی است که حساب جاری به آن ارز افتتاح می‌شود. سایر ضوابط و مقررات حساب‌های جاری ارزی مانند حساب جاری ریالی می‌باشد.

ب) حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی

شما می‌توانيد به منظور سرمایه‌گذاری و استفاده حداکثر از مازاد وجه ارزی خود، اقدام به گشایش سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی در بانک نمایید. بانک با توجه به مدت سپرده‌گذاری شما با نرخ سود علی‌الحساب به شما سود پرداخت می‌نماید. در صورت افزایش سود قطعی در پایان دوره مالی، مابه‌التفاوت سود به حساب شما واریز خواهد شد. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و تعلق سود 1100 واحد از ارزی است که حساب به آن ارز افتتاح می‌شود. ضوابط و مقررات این نوع حساب مانند حساب سپرده سرمایه‌گذاری ریالی می‌باشد.