اطلاعات شخصی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
مقطع متوسطه
*
معدل را تا دو رقم اعشار و با ممیز وارد نمایید *
*
مقطع کاردانی
معدل را تا دو رقم اعشار و با ممیز وارد نمایید
مقطع کارشناسی
معدل را تا دو رقم اعشار و با ممیز وارد نمایید
مقطع کارشناسی ارشد
معدل را تا دو رقم اعشار و با ممیز وارد نمایید
مقطع دکتری
معدل را تا دو رقم اعشار و با ممیز وارد نمایید
سابقه کاری
مدت همکاری را به صورت تعداد ماه وارد کنید
سابقه کاری
مدت همکاری را به صورت تعداد ماه وارد کنید
سابقه کاری
مدت همکاری را به صورت تعداد ماه وارد کنید
محل سکونت
*
*
مدت سکونت را به صورت تعداد سال وارد نمایید *
ارسال مدارک: لطفا مدارک را با کیفیت 100dpi اسکن نموده و به صورت فایل jpg ارسال نمایید
*
*
*
*
ارسال رزومه: لطفا رزومه را به صورت فایل pdf ارسال نمایید
تاریخ تکمیل فرم
*