صفحه اصلیتماس با ماهمکاری با مافرم همکاری پیمانکاران

فرم RFI

دعوت به همکاری

از شرکت های پیمانکار که تمایل به همکاری با بانک کارآفرین را دارند، دعوت می شود فرم زیر را دریافت نموده، و پس از تکمیل، در قالب فایل PDF به آدرس karpardazi@karafarinbank.ir ارسال نمایند.

بدیهی است که تکمیل و ارسال این فرم برای بانک هیچ گونه تعهدی برای همکاری با شرکت مزبور ایجاد نمی نماید.

دریافت فرم RFI