نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 85)
بسیار زیاد
( 33 نفر   38.8% )
زیاد
( 13 نفر   15.3% )
متوسط
( 9 نفر   10.6% )
کم
( 8 نفر   9.4% )
بسیار کم
( 22 نفر   25.9% )