نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 54)
بسیار زیاد
( 24 نفر   44.4% )
زیاد
( 7 نفر   13% )
متوسط
( 6 نفر   11.1% )
کم
( 6 نفر   11.1% )
بسیار کم
( 11 نفر   20.4% )