نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 161)
بسیار زیاد
( 61 نفر   37.9% )
زیاد
( 16 نفر   9.9% )
متوسط
( 22 نفر   13.7% )
کم
( 10 نفر   6.2% )
بسیار کم
( 52 نفر   32.3% )