نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 33)
بسیار زیاد
( 18 نفر   54.5% )
زیاد
( 4 نفر   12.1% )
متوسط
( 3 نفر   9.1% )
کم
( 2 نفر   6.1% )
بسیار کم
( 6 نفر   18.2% )