نظرسنجی

وب سایت جدید بانک کارآفرین تا چه حد مورد رضایت شما واقع شده است؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 29)
بسیار زیاد
( 16 نفر   55.2% )
زیاد
( 3 نفر   10.3% )
متوسط
( 3 نفر   10.3% )
کم
( 2 نفر   6.9% )
بسیار کم
( 5 نفر   17.2% )