تسهیلات در قالب خرید دین

تسهیلات خرید دین مورد مصرف تسهیلات خرید دین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی است که فروش محصولات و ارائه خدمات آن ها بطور نسیه و در قبال دریافت اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید معین و حداکثر یکسال انجام می شود.

تسهیلات سرمایه در گردش

تسهیلات سرمایه در گردش تأمین مالی کمبود نقدینگی مشتریان شرکتی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ... از طریق اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) بابت تأمین سرمایه در گردش امکان پذیر است.

تسهیلات در قالب عقد مرابحه

تسهیلات مرابحه بانکداری شرکتی به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین‌آلات، تأسیسات، و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز، به سفارش متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار می‌نماید.