معرفی بانکداری شرکتی

ماموریت بانکداری شرکتی در بانک کارآفرین عبارت است از کسب مزیت رقابتی و افزایش سودآوری بانک از طریق ارائه خدمات متمایز و ایجاد ارزش برای مشتریان بانکداری شرکتی و افزایش سهم بانک از قابلیت‌ها و فعالیت‌های مشتریان مذکور.
بانک کارآفرین بر اساس خطوط کسب و کار تعریف شده در سند راهبردی خود، تمرکز بر ارائه خدمات بانکداری شرکتی و بانکداری سرمایه گذاری را در اولویت قرارداده و با بهره مندی از زنجیره ارزش خدمات جامع مالی در گروه بانک کارآفرین خدمات متمایزی را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان خصوصا در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی.بهداشتی و آرایشی، صنایع غذایی، صنایع معدنی، صنایع فلزی و مخابرات ،در نظر گرفته است. از جمله مزیت رقابتی بانک کارآفرین در این زمینه، آگاهی از نیازهای کسب و کارها، ارائه خدمات تخصصی بر اساس شناخت کامل از ظرفیت های بازار مالی و پولی، سهولت در فرایندهای تعریف شده، سرعت عمل در ارائه خدمات می‌باشد.