سپرده ارزش

با عنایت به اهمیت استفاده حداکثری از منابع ارزی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و به منظور ایجاد تنوع در محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان حقیقی ، سپرده جدید سرمایه گذاری ارزی با نام "سپرده ارزش" به شرح ذیل ایجاد گردیده است.

شرایط سپرده ارزش

سپرده ارزش از محل اسکناس برای اشخاص حقیقی بخش غیر دولتی افتتاح می گردد و متعاقبا بانک سپرده‌های ارزی حاصله را تجمیع و بعد از رسیدن به حد نصاب لازم نزد بانک مرکزی ج.ا.ا سپرده گذار می کند. قابل ذکر است بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می گردد.

امکان افتتاح سپرده فقط از محل اسکناس ارزی (نقد) امکان پذیر است.
توجه: افتتاح حساب سپرده‌های فوق برای حواله‌های وارده از کارگزاری‌های داخلی و خارجی ممنوع است.

مقاطع واریز سود سپرده ارزش ماهانه می باشد. ضمنا سود به صورت روزشمار (مانند سایر انواع سپرده‌های ارزی) محاسبه و ماهانه به حساب مشتری واریز می شود.

بازپرداخت اصل و سود سپرده سرمایه گذاری ارزش به صورت اسکناس و به همان ارز تودیعی سپرده خواهد بود.

 ردیف  نوع ارز
 نرخ سود و مدت سپرده  حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده
 یک ساله
 1  دلار آمریکا
 2 درصد در سال  هزار دلار
 2  یورو  1 درصد در سال  هزار یورو
 حداقل مدت ماندگاری برای برخورداری از سوی برای سپرده‌های فوق سپری شدن مدت زمان یک ماه از تاریخ افتتاح یا تمدید سپرده می باشد

توجه: : افتتاح حساب برای مبالغ کمتر از حداقل های تعیین شده امکان پذیر نمی باشد و در صورت برداشت از سپرده ارزی که منجر به عدم رعایت حداقل مبلغ های اعلامی شود، سپرده به صورت سیستمی ابطال می گردد. ضمناً حداقل زمان برخورداری از سود، سپری شدن یک ماه از زمان افتتاح سپرده می باشد.

مدت زمان سپرده گذاری سپرده ارزش، یکساله بوده (سپرده ها یکساله می باید افتتاح شوند) و در صورت ابطال (برداشت) قسمتی از سپرده و یا ابطال کامل سپرده قبل از سررسید، سودهای پرداختی به قسمت ابطالی مشمول جریمه خواهد شد.

امکان عرضه سپرده ارزش در کلیه شعب بانک کارآفرین فراهم است.

شرایط ابطال و برداشت سپرده ارزش

در صورت ابطال کامل یا برداشت قسمتی از سپرده ارزش قبل از یک ماه از تاریخ افتتاح یا تمدید، هیچگونه سودی به بخش ابطالی سپرده تعلق نمی گیرد.

در صورت ابطال کامل یا برداشت قسمتی از سپرده ارزش قبل از سررسید (یکسال)، نرخ سود سالیانه حسب بخشنامه بانک مرکزی برای سپرده دلاری 2 درصد و یورو 1 درصد خواهد بود.

تمدید سپرده‌های ارزش، در سررسید سپرده تابع شرایط و ضوابط در موعد سررسید خواهد بود.

تغییری در شرایط افتتاح و نرخ سود سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری ارزی ایجاد نشده است و ضوابط قبلی سایر انواع سپرده‌های ارزی کمافی السابق معتبر و لازم اجراست. 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا کسب راهنمایی، مستقیماً با مدیریت عملیات ارزی (اداره خزانه داری و معاملات ارزی) تماس حاصل شود.