بانکداری شخصیخدمات بانکیتسهیلاتتسهیلات قرض الحسنه ازدواج

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج

1- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- به هر یک از زوجین، حداکثر مبلغ 700 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

اصلاح بند 2: مبلغ تسهیلات برای هر نفر به استناد مفاد جزء 1 بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 700 میلیون ریال (برای هر نفر) می باشد. همچنین، به استناد مفاد جزء 2 بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال  و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد مبلغ 1 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

 • با توجه به امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، ( علیرغم ازدوج دوم یا بیشتر) می توانند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد (توجه: به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.)
 • اشخاص متقاضی و ضامنین ایشان نباید دارای مانده بدهی سررسید شده و یا سوء اثر رفع نشده چک برگشتی نزد نظام بانکی کشور باشند.
 • کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می باشد، به عنوان سند ازدواج تلقی می گردد.
 • مبلغ تسهیلات ایثارگران دوبرابر مبالغ مندرج در بند فوق می باشد.
 • اقرارنامه ازدواج یا هر مدرکی مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و متقاضیان مذکور مشروط به رعایت و ضوابط، مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و قادر به ثبت نام دریافت تسهیلات مذکور خواهند بود.
3- مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست:
 • اصل مدارک هویتی ( کارت ملی و شناسنامه متقاضی و همسر وی)، 
 • اصل مدارک ازدواج متقاضی
 • تصویر برگه ثبت نامه متقاضی از سامانه بانک مرکزی ( برگه ای که شماره پیگیری 10 رقمی متقاضی و بانک عامل در آن ثبت شده است)
 • نشانی محل سکونت به همراه کد پستی 10 رقمی 
 • افراد مندرج در قانون جامع ایثارگران می باید علاوه بر مدارک فوق، نسبت به اخذ و ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگری مبنی بر انطباق وضعیت متقاضی با اشخاص موضوع ماده 50 قانون جامع ایثارگران نیز به بانک عامل اقدام نمایند.

4- به استناد مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1397/01/01 می باشد و تاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند، پرداخت می گردد. ضمنا چنانچه تاریخ عقد متقاضی دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بعد از 1396/01/01 و قبل از 1397/01/01 باشد و تا قبل از پایان سال 1399 در سامانه بانک مرکزی ثبت نموده باشد ولی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به وی انجام نشده باشد، اعطای تسهیلات به ایشان (فارغ از سن) مشمول سقف فردی قرض الحسنه قانون بودجه سال 1399 می باشد. (افراد عادی 500 میلیون ریال و ایثارگران 1 میلیارد ریال برای هر نفر) 

5- افتتاح یک فقره حساب قرض الحسنه پس انداز به نام متقاضی ( به تفکیک زوج و زوجه) با رعایت ضوابط و شرایط حساب مذکور. 

6- تسهیلات مذکور صرفاً برای اشخاصی که از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی ایران ثبت نام نموده و بطور سیستمی به یکی از شعب عامل بانک کارآفرین تخصیص یافته و توسط شعبه در سامانه مذکور پذیرش شده اند، قابل پرداخت است.

روش ثبت نام

کلیه متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج)که واجد شرایط فوق می باشند، ابتدا باید از طریق سایت سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به نشانی http://ve.cbi.ir  ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام، یک کد رهگیری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می باشد، به شخص ثبت نام کننده داده می شود.

متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ تسهیلات ازدواج،  به سایت فوق الذکر مراجعه کرده و در صورتی که شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام می گردد (در حال حاضر 12 روز می باشد)، به شعبه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده، ثبت نام آن لغو می گردد. 

مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد

 • مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر 120 ماهه با اقساط مساوی بوده و سررسید اولین قسط، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور می باشد.
 • نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 4 درصد تعیین شده است.

شرایط وثایق و ضامنین

به منظور دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، هر یک از زوجین می باید تضامین ذیل را به بانک ارایه نمایند : 

1- سفته به میزان 120 درصد اصل تسهیلات از هر یک از زوجین 

2- معرفی یک نفر ضامن معتبر (برای هر متقاضی)

 

متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام در سایت http://ve.cbi.ir  و انتخاب شعبه مربوطه جهت دریافت وام ازدواج، به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شعبه مذکور تماس حاصل نمایند.