طرح تسهیلاتی نیک آفرین پلاس

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به دارندگان حساب های قرض الحسنه پس انداز

نحوه بهره مندی از طرح نیک آفرین پلاس

تمامی مشتریان حقیقی بانک کارآفرین اعم از مشتریان فعلی و جدید می توانند با افتتاح حساب  قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین و سپرده گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل ۳ ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه دریافت نمایند. 
دوره انتظار سپرده گذاری مشتریان و میزان امتیاز تعلق گرفته به ایشان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه (منوط به احراز اهلیت اعتباری مطابق قوانین و مقررات) به شرح جدول مقابل می باشد:
 

محاسبه تسهیلات طرح نیک آفرین پلاس

ریال
ماه
ماه

اینفوگرافی تسهیلات قرض الحسنه نیک آفرین پلاس

Loading