استعلام شماره شبا

استعلام شبا

"شبا" یا شماره حساب بانکی ایران (IBAN) از طرف تمامی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام می‌گردد و در اینجا برای اطلاع‌رسانی به مشتریان محترم اعلام می‌گردد تا در موارد لزوم از آن استفاده نمایند. شبا یک کد 26 کاراکتری است که از سه بخش اصلی تشکیل شده است. IR27053000000100324200001 نمونه ای از کد شبا برای حساب در بانک کار آفرین می‌باشد.

دو حرف اول آن کد کشور ، که در مورد تمامی حسابهای کشور معادل دو حرف IR است و تنها بخش حرفی شبا محسوب می شود. 2 رقم بعدی کد کنترلی است و نهایتا 22 رقم آخر که شماره پایه حساب بانکی را تشکیل می دهد و شناسه بانک صاحب حساب جزئی (053 شناسه بانک کارآفرین که در ابتدای 22 رقم آخر قرار می گیرد) از این 22 رقم می باشد.

صاحبان سپرده در بانک کارآفرین می‌توانند با وارد کردن شماره سپرده خود و کلیک بر روی کلید محاسبه از کد شبا مرتبط با حساب خود اطلاع حاصل فرمایند.

تبدیل شماره حساب به شماره شبا

تبدیل شماره شبا به شماره حساب

IR