بانکداری شخصیخدمات بانکیحواله‌های بین‌بانکی

انتقال وجه بین بانکی

استفاده از چک‌های رمزدار و ایران‌چک برای انتقالات بین وجوه بین بانک‌ها مستلزم حمل فیزیکی آنها توسط مشتری است که خطرات گم شدن، سرقت و نظایر آن را دربر دارد. همچنین تردد بین بانک مبدأ و مقصد هزینه‌ای است که مشتری پرداخت می‌کند. با توجه به امکان صدور حواله الکترونیکی بین‌بانکی از طریق اینترنت‌بانک و با استفاده از شماره شبا، مشتری نیاز به مراجعه به شعب بانک را نیز نخواهد داشت.

پایاپای الکترونیکی (پایا)

در این سامانه مشتریانی که دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و کوتاه‌مدت) می‌باشند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ کمتر از پانصد میلیون ریال) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام نمایند. پایا به مشتریان این امکان را می‌دهد که با مراجعه به شعب بانک کارآفرین و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک، حواله‌هایی با مبالغ کمتر از پانصد میلیون ریال را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند. حداکثر سقف مبلغی دستور پرداخت های پایا نیز مبلغ 1 میلیارد ریال می باشد.

قابلیت‌های پایا

قابلیت‌های پایا ارائه خدمات زیر را در شبکه بانکی میسر خواهد ساخت:

پرداخت الکترونیکی اقساط تسهیلات: بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات، دریافتی‌های مستمر خود را در بانکی غیر از بانک تسهیلات‌دهنده دریافت می‌کنند. بر این مبنا استفاده از خدمات پایا، امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی اسکناس، ایران‌چک یا اسناد بانکی کاغذی میسر خواهد ساخت.

پرداخت حقوق و مستمری: در حال حاضر سازمان‌ها برای پرداخت حقوق یا مستمری کارکنان یا بازنشستگان، ناچارند برای تمامی تابعان خود در یک بانک حساب افتتاح کنند. استفاده از امکانات پایا به کارکنان و بازنشستگان سازمان‌ها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به افتتاح حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، بتوانند حقوق یا مستمری خود را از طریق حسابی که مدنظر آنهاست، دریافت کنند. این ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حساب‌ها در شبکه بانکی کشور خواهد کاست.

پرداخت سود سهام و اوراق بهادار: شرکت‌هایی که دارای تعداد زیادی سهامدار هستند، می‌توانند با استفاده از امکانات پایا و بدون نیاز به افتتاح حساب برای تک‌تک سهامداران، با ارائه فیش برای دریافت سود سهام، وجوه را مستقیماً به حساب سهامداران واریز کنند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

در این سامانه مشتریانی که دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس‌انداز و کوتاه‌مدت) می‌باشند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام نمایند. ساتنا به مشتریان این امکان را می‌دهد که با مراجعه به شعب بانک کارآفرین و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک، حواله‌هایی با مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند. از مزایای به کارگیری ساتنا امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن می‌باشد.

قابلیت های ساتنا

  • عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا بدون کارمزد و در تمامی شعب بانک قابل اجرا می باشد
  • امکان انجام معاملات بین بانکی با حداقل زمان ممکن
  • امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان
  • ایجاد بستری امن جهت ارسال مبادلات مالی بین بانکی
  • ایجاد زمینه لازم جهت اشاعه تجارت الکترونیک درکشور
  • عدم نیاز به حمل و نقل پول و چک توسط مشتریان
  • رفع خطرات احتمالی ناشی از جابه جایی پول و صدور چک نظیر سرقت یا مفقودی چک
  • حواله‌های ساتنا بدون محدودیت جغرافیایی و بین شهرهای مختلف، طی روز صادر می‌شوند