کارت مجازی کارآفرین

کارت مجازی کارت مجازی کارآفرین، کارتی است فاقد نوار مغناطیسی که بر روی آن نام صاحب/صاحبان حساب و شماره 16 رقمی کارت درج شده است. این محصول برای افراد حقیقی و حقوقی و به منظور انتقال وجوه به حساب دارنده کارت مجازی قابلیت صدور و کاربرد دارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با دریافت کارت مجازی، شماره کارت مجازی خود را صرفاً برای دریافت وجوه از طریق کارت، به مشتریان خود اعلام نمایند. به این ترتیب مشتریان آنها قادر خواهند بود برای واریز وجوه به حساب دارنده کارت مجازی، از طریق انتقال کارت به کارت، با ورود شماره کارت مجازی در قسمت شماره کارت مقصد، وجوه موردنظر را به وسیله کانال‌های متنوع پرداخت الکترونیک (مانند دستگاه‌های خودپرداز(ATM) ، پایانه شعبه (Pin Pad)، اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک و...) به حساب اشخاص انتقال دهند.

ویژگی‌های کارت مجازی

  • این کارت فاقد رمز اول، رمز دوم، تاریخ انقضاء و cvv2 است و صرفاً قابلیت دریافت وجه را دارد.
  • اخذ صورتحساب، اطلاع از موجودی و مشاهده تراکنش های حساب متصل به کارت مجازی از طریق پایانه های الکترونیک مقدور نیست.
  • دارنده کارت مجازی می تواند جهت اطلاع از موارد مذکور، از طریق شعب، تلفن بانک، و یا درگاه اینترنت بانک استفاده نماید.
  • در خصوص حساب های اشخاص حقوقی، امکان تخصیص شماره حساب غیرترجیحی (شماره حساب دوم، سوم و...) برای کارت مجازی وجود ندارد.

جهت دریافت کارت مجازی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی، می‌توانید به شعبه مراجعه نموده و فرم درخواست استفاده از خدمات کارت مجازی را تکمیل نمایید.