اینترنت بانک کارآفرین

با استفاده از اینترنت بانک کارآفرین در هر مکان و هر زمان، عملیات بانکی روزمره خود را با سهولت، سرعت و بدون مراجعه به شعب بانک کارآفرین به صورت اینترنتی مدیریت کنید. 

 

لیست خدمات
 خدمات غیرمالی

اعلام جزئیات و خلاصه وضعیت حساب

نمایش صورتحساب موقت، دوره‌ای و ماهانه

اطلاعات تراکنش های پایانه فروش

بازنگری سوابق تراکنش‌ها

مشاهده چک‌های واگذار شده به حساب

سامانه پیچک

نمایش خلاصه وضعیت تسهیلات

پیگیری تراکنش‌های پایا

پیگیری تراکنش‌های ساتنا

خدمات مالی

انتقال وجه داخلی بین حساب‌های کارآفرین 

انتقال وجه بین بانکی ساتنا

انتقال وجه بین بانکی پایا

انتقال وجه گروهی بین بانکی

انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و غیرشتابی)

کمک به موسسات خیریه

مسدود کردن کارت برداشت نقدی

پرداخت قبوض 

خرید شارژ ‌(ایرانسل، همراه‌اول، رایتل)

نحوه دریافت درگاه اینترنت بانک

تمامی اشخاص حقیقی 18 سال تمام ، پس از مراجعه به شعب بانک کارآفرین و افتتاح حساب و نیز تکمیل فرم درخواست استفاده از «خدمات بانکداری اینترنتی» می توانند پاکت محرمانه شناسه کاربری  رمز ورود خود را دریافت کنند و حداکثر طی مدت 5 روز از زمان دریافت پاکت مذکور نسبت به ورود به سایت بانکداری اینترنتی و فعال‌سازی پروفایل اینترنتی اقدام نمایند.

محدودیت انتقال وجه در سامانه اینترنت‌بانک

در سامانه اینترنت‌بانک، امکان انتقال وجه برای مشتریان حقیقی با استفاده از نرم افزار رمز آفرین، فراهم شده است. لذا به منظور تامین امنیت بیشتر در سامانه اینترنت‌بانک، محدودیت سقف انتقال وجه از هر حساب و برای هریک از انواع انتقال وجه، به شرح جدول و توضیحات ذیل می‌باشد:

ردیف نوع انتقال وجه کف تراکنش
سقف تراکنش
سقف روزانه
توضیحات
1 انتقال وجه داخلی بین حساب‌های خود مشتری (حساب مبداء و حساب ذینفع هر دو برای یک مشتری) فاقد کف
1.000.000.000 ریال
1.000.000.000 ریال
 -
2 انتقال وجه داخلی بین حساب‌های کارآفرین (از حساب یک مشتری به حساب مشتری دیگر، درون بانک)  فاقد کف
1.000.000.000 ریال 1.000.000.000 ریال قابلیت کاهش سقف به درخواست مشتری را دارد
3 انتقال وجه بین‌بانکی پایا  فاقد کف
1.000.000.000 ریال

1.000.000.000

ریال

قابلیت کاهش سقف به درخواست مشتری دارد
4 انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا 500.000.000 ریال 1.000.000.000 ریال 1.000.000.000 ریال قابلیت کاهش سقف به درخواست مشتری دارد
5 انتقال وجه کارت به کارت در شبکه شتاب و دستگاه های خودپرداز فاقد کف 100.000.000 ریال 100.000.000 ریال مطابق با سقف انتقال وجه کارت به کارت در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداز
6 انتقال وجه کارت به کارت غیر شتابی (بین کارت‌ های بانک کارآفرین) فاقد کف
100.000.000 ریال 100.000.000 ریال  -

در صورت تغییر سقف انواع انتقال وجه در سامانه اینترنت‌بانک، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

دریافت راهنمای استفاده از خدمات اینترنت‌بانک (ویژه افراد حقیقی)