تشخیص اصالت فایل همراه بانک نسخه Android

همراه بانک 2

اگر فایل نرم‌افزار همراه‌بانک را از جایی غیر از وب‌سایت بانک کارآفرین دانلود کرده باشید، ممکن است همان فایل واقعی نباشد و با یک فایل مخرب عوض شده یا حتی فایل به صورت کامل دانلود نشده باشد. از آنجا که نصب فایل‌های جعلی و دست‌کاری شده به افشای اطلاعات مالی و سوءاستفاده کلاهبرداران منجر می‌شود، به منظور افزایش ضریب امنیتی و حصول اطمینان مشتریان از اصالت فایل دانلود شده نرم‌افزار همراه‌بانک کارآفرین و اطمینان از جعلی و معیوب نبودن نسخه Android ، توصیه می‌شود قبل از نصب همراه‌بانک، صحت و اصالت فایل را به روش زیر کنترل نمایید.

در این روش با استفاده از روش‌های ریاضیاتی، محتوای یک فایل الکترونیکی (همانند فایل همراه‌بانک) تبدیل به یک مقدار مشخص می‌گردد. مادامی که فایل مذکور دست‌کاری نشده و تغییر نیافته باشد، در هر بار استفاده از فرمول ریاضیاتی مذکور، یک مقدار مشخص و ثابت برای همراه‌بانک تولید میگردد. در صورتی که مشتری فایل همراه‌بانک را از منبع غیررسمی دیگری غیر از وب‌سایت بانک کارآفرین دریافت کرده و فایل مذکور توسط اشخاص غیرمجاز دستکاری شده باشد، مقدار تولید شده برای فایل اصلی با مقدار تولید شده برای فایل جعلی به دلیل تغییر در محتوای فایل‌ها متفاوت خواهد بود، لذا با مقایسه این دو مقدار، مشتری قادر خواهد بود اصالت فایل دانلود شده را کنترل نماید. این فرمول در اصل اثر انگشت فایل‌ها است.

به این منظور مراحل ذیل را دنبال نمایید:

 1. دانلود اپلیکیشن همراه بانک کارآفرین
 2. مراجعه به سایت http://onlinemd5.com
  • در بخش Checksum type نوع SHA-256 را تعیین و سپس از بخش Choose File، فایل نسخه اندروید را از مسیر دانلود شده بر روی دستگاه تلفن همراه خود انتخاب نمایید.
  • محاسبه Checksum: پس از اینکه مقدار فرآیند Process برابر با 100% شد، در بخش File checksum یک رشته تولید می‌گردد.
  • مقایسه مقدار sha256sum ارائه شده توسط برنامه مذکور با مقدار ارئه شده در سایت بانک کارآفرین. به این منظور مقدار CheckSum فایل نسخه اندروید همراه‌بانک کارآفرین را کپی و در فیلد مشخص شده با عنوان «Compare with» درج نموده و سپس دکمه «Compare» را فشار دهید.

  Checksum type با نوع SHA-256 برای فایل واقعی همراه‌بانک کارآفرین، مقدار زیر خواهد بود:

 3. 35A4E941C96FD05505E59E911D8298CD36945FC5AE6268B04FEFD5D7FAE8F0E0

 4. در صورتی که مقادیر برابر باشند، علامت چک‌مارک سبز نمایش داده می‌شود. در نتیجه می‌توانید از اصالت فایل دانلودی خود اطمینان حاصل نمایید.

کنترل اصالت فایل دانلود شده همراه بانک به این روش، صرفاً برای سیستم اندروید صدق می‌کند و برای سیستم عامل ios کاربرد ندارد.