حواله‌ها و نقل و انتقالات ارزی

حواله های ارزی حواله های ارزی عبارت است دستور پرداختی که توسط مشتری به بانک داده می‌شود تا بر اساس آن، بانک وجهی را از سپرده وی برداشت و به سپرده ذینفع نزد یکی از بانک های کارگزار در داخل و یا خارج از کشور واریز کند.پرداخت حواله‌های ارزی با استفاده از سیستم سوئیفت انجام می‌شود.

بانک کارآفرین آمادگی دارد تا با استفاده از سیستم حوالجات ارزی، خدمات نقل و انتقال ارز از یک حساب به حساب دیگراز طریق سیستم بانکی، بین شعب یک بانک یا دو بانک مختلف را به مشتریان گرامی ارائه دهد.
به نقل و انتقال ارز از یک حساب به حساب دیگراز طریق سیستم بانکی، بین شعب یک بانک یا دو بانک مختلف، حواله ارزی گفته می‌شود. انواع حوالجات ارزی را می‌توان به دو صورت کلی مشخص نمود:

الف) حوالجات ارزی وارده

دستور پرداختی است از طرف کارگزاران (بانک‌های خارجی و داخلی) که به بانک ارسال می‌شود و پس از دریافت پیام سوئیفت و بررسی صورتحساب جهت اطمینان از واریز وجه به حساب بانک، ظرف 24 ساعت وجه موردنظر به حساب ذکرشده در حواله (ذینفع حواله) واریز می‌گردد.
در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می‌دهد که ارز حواله را در حساب‌های ارزی خود نگهداری نموده یا به نرخ روز به بانک بفروشد و یا به خارج از کشور حواله کند. شایان ذکر است گیرنده وجه حتما باید مشتری بانک باشد.

ب) حوالجات صادره

لازم است مشتریان به هر یک از شعب بانک که در آن حساب دارند مراجعه نموده و فرم درخواست صدور حواله ارزی را تکمیل نمایند. پس از آن بانک با استفاده از شبکه کارگزاری گسترده خود در کوتاه‌ترین زمان نسبت به صدور حواله ارزی عهده کارگزاران خارجی و داخلی اقدام می‌نماید.
طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی فروش ارز در قبال واردات کالا (ثبت سفارش)، خرید کتب، فرصت‌های مطالعاتی و... بازپرداخت اصل و سود سهام ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است. در غیر این صورت چنانچه مشتری درخواست ارسال حواله ارزی از حساب ریالی داشته باشد، لازم است خرید ارز از طریق صرافی انجام پذیرد. همچنین ارسال وجه به خارج از ایران از حساب ارزی به شرط آن که تامین وجه از محل ارز متقاضی (منشا خارجی) باشد، امکان‌پذیر است.
در حال حاضر به دلیل شرایط ایجاد شده از تحریم تحمیلی، واردات کالا از طریق حواله Full Advance-Payment صورت می‌گیرد.

روش استفاده از حواله‌های ارزی

پس از اخذ مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و تکمیل فرم‌های مربوط به صدور حواله اسنادی ارز مربوطه توسط بانک تامین (خرید ارز مبادله‌ای بر اساس دستو‌رالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا تامین ارز از محل ارز متقاضی) و حواله مورد نظر ارسال می‌گردد.
پس از ارسال حواله، مشتریان گرامی شش ماه مهلت دارند تا اسناد حمل مربوطه حاکی از حمل کالا که مطابق با قوانین بین‌المللی و بانک مرکزی باشد را به بانک ارائه نمایند.
رفع تعهد ارزی در قبال اخذ اصل پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا و درصورت مطابقت ارزش و مشخصات کالای وارده به موجب مفاد و مندرجات روی و ظهر اصل پروانه سبز گمرکی ارائه شده با اسناد حمل مربوطه با رعایت سایر مقررا ت بلامانع خواهد بود، در حال حاضر پروانه‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند.