بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین از شعبه لواسانی غربی

حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین روز سه‌شنبه 29 آبان ماه از شعبه لواسانی غربی این بانک در شهر تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، تهرانفر که در این بازدید عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی، خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بین‌المللی، برزنونی مدیر امور شعب و اورعی رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات وی را همراهی می‌کردند، با مسئولان و کارکنان این شعب دیدار کرد و در جریان وضعیت آنها قرار گرفت.

شعبه لواسانی غربی

بر اساس این گزارش، در این بازدید مدیرعامل و هیأت همراه وی، عملکرد این شعب را به لحاظ وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیلات، مطالبات غیرجاری، ضمانت‌نامه‌ها، امور ارزی و سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار دادند.

شعبه لواسانی غربی

فریبا یزدانیان رئیس این شعبه با تشکر از حضور مدیرعامل و هیأت همراه، گزارشی از عملکرد شعبه را به مدیرعامل ارائه کرد.

۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲